Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową

7 stycznia 2014  przyznano nagrody za najlepszą pracę dyplomową.

Na początku stycznia odbyło się posiedzenie Kapituły Oceniającej prace zgłoszone do VI edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską, magisterską oraz doktorską.

Do konkursu zgłoszone zostały 33 prace, w tym 11 doktorskich, 17 magisterskich i 5 licencjackich/inżynierskich.

Lista laureatów dostępna jest na stronie RCIiTT. Serdecznie gratulujemy!