Przejdź do treści

Marka FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Istnieje wiele definicji marki. Wszyscy znamy to określenie, choć trudno nam powiedzieć czym konkretnie jest. Najprościej mówiąc, marka to „nazwa która ma moc”.

W przypadku miast jest to jedna z najbardziej skomplikowanych marek, ze względu na różnorodność elementów, które ją budują oraz zakres oddziaływania. Z doświadczeń firm brandingowych pracujących nad markami miast i miejsc wyodrębniły się cztery poziomy oczekiwań klientów wobec procesu marki:

  1. marka = logo
  2. marka = logo + system identyfikacji wizualnej (SIW)
  3. marka = logo + SIW + określone zachowania
  4. marka = filozofia miasta wypływająca z tożsamości miejsca + określone zachowania + SIW + logo.

Dopiero czwarty poziom pracy nad marką pozwala prawdziwie ją odkryć określić i nią zarządzać.

W 2007 roku Miasto podjęło decyzję o przygotowania długofalowej strategii zarządzania marką. Decyzja o rozpoczęciu tego procesu, po części wynikała ze zmian zachodzących w polskich samorządach, które w tym czasie rozpoczynały budowanie swoich marek i promowanie siebie na tle innych regionów. Tym samym Szczecin stał się jednym z miast – pionierów, które w sposób profesjonalny i przemyślany podeszło do budowy swojej nowej marki.

Głównym założeniem było spojrzenie na miasto całościowo. Należało przeanalizować jego tożsamość, największe walory i atuty. Idąc tym tropem, spojrzano na Szczecin dosłownie z „lotu ptaka” i wówczas ukazało się to, co niewidoczne na pierwszy rzut oka i właściwie niedostępne dla dużej grupy odbiorców. Dostrzeżony został ogromny potencjał naturalny (zieleń, woda, przestrzeń), na którym postanowiono oprzeć założenia nowo budowanej marki Szczecina. Tym samym postanowiono, by poprzez wykorzystanie przyrodniczego bogactwa tego regionu stworzyć ideę zielonego, pływającego ogrodu przyszłości określaną mianem Szczecin Floating Garden 2050.

Logo to komunikat skierowany głównie do określonej grupy docelowej.
Realizuje ono kilka kluczowych założeń wizerunkowych opisanych w strategii.

Kolorystyka odnosi się do wyżej wspomnianych walorów naturalnych (niebieski - woda, zielony - zieleń, biały - przestrzeń). Ten kod kolorystyczny również świetnie ilustruje cele strategii Floating Garden, mówiące o poszanowaniu natury, budowaniu postrzegania miasta przez pryzmat wody i zieleni.

Graficzny symbol w dolnej części logo odnosi się do rozlewisk przeplatających się z zielenią tworzących niespotykaną w takiej skali przestrzeń w środku jednego z największych polskich miast.

Nazwa inspirowana zapisem fonetycznym symbolizuje otwartość miasta i mieszkańców bez względu na narodowość. To również otwartość na kreatywne zachowania w mieście, nawet w zakresie prezentacji jego nazwy.

„Floating Garden” to slogan miasta i zarazem jego wizja.

„Project 2050” to cel – to również zmiana skali myślenia i działania, tak by przygotowywane projekty, aktywności uwzględniały wyznaczony dalekosiężny cel.

Głównym sloganem miasta jest „Floating Garden”, wynika to z celów zawartych w strategii marki. Miasto chce szeroko komunikować o sobie szczególnie w rejonie jego oddziaływania który obejmuje nie tylko teren Polski. Ale też w Polsce chcemy by na Szczecin patrzono przez pryzmat jego niezwykłego transgranicznego położenia. Dziś gdy język angielski jest standardem w komunikacji a plany związane z wizją Floating Garden mają wykraczać poza granice miasta i kraju. Zastosowanie angielskojęzycznej wersji sloganu jest zatem czymś naturalnym.

Marka miasta od samego początku była sukcesywnie wdrażana. Efekty jej wprowadzenia widoczne są za sprawą takich działań jak na przykład stosowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej, do którego zalicza się spójne znakowanie komunikacji miejskiej, ujednoliconego pod względem wizualnym, architektonicznym i konstrukcyjnym Systemu Informacji Miejskiej (SIM). Kolejnym przykładem realizacji wizji są liczne inwestycje, dzięki którym miasto z roku na rok staje się pełną życia, dynamiczną metropolią (budowa stadionu miejskiego, Hala Widowiskowo-Sportowa, basen olimpijski Floating Arena), rewitalizacja parków i placów tak by stały się miejscami wypoczynku (np. plac Jakuba Wujka, pl. Janiny Szczerskiej) stare baseny przeciw pożarowych zostały przebudowane na fontanny (pl. Zwycięstwa, pl. Janiny Szczerskiej). Nieustannie realizowane są projekty, dzięki którym Szczecin staje się miastem coraz bardziej ekologicznym (budowa i uruchomienie eksportów czy spalarni odpadów Eco Generator), otwartym (duże inwestycje drogowe, przebudowa głównych arterii Szczecina), czy też zwróconym w stronę wody (rewitalizacja nadodrzańskich bulwarów, budowa nowoczesnego portu jachtowego North East Marina).
Trzeba nadmienić, ze już na samym początku wdrażania trzeciego etapu strategii marki Miasta Szczecin („dotknij wizję”) zrealizowany został jeden z kluczowych punktów manifestu marki mówiący o tym, że miasto musi posiadać obiekt architektoniczny, który swoją klasą i nowatorstwem zwróci uwagę całej Europy. Mowa tu o budynku Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza, który w 2015 został okrzyknięty najlepszym obiektem europejskiej architektury.

Pliki Cookies
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz głównie do analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.