Przejdź do treści

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej (SIW) składa się z trzech podstawowych logotypów, które pełnią określone funkcje, przy czym głównym i podstawowym logo jest znak wizji „floating garden”. Logotypy są znakami prawnie chronionymi, a ich wykorzystanie wymaga uzyskania zgody, w tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek.

 

Floating Garden_2050

Logo promocyjne miasta (Floating Garden 2050)

Stosowany do spójnego znakowania wszelkich aktywności wpisujących się w postulaty marki miasta,  które realizowane są przez Urząd, jednostki organizacyjne i mieszkańców.

​​Floating Garden 2050_tabela kolorów

Znak Urzędu Miasta

Znak Urzędu Miasta (logo magistratu)

Stosowany do spójnego znakowania aktywności Urzędu związanych z zarządzaniem miastem, a także do znakowania różnego rodzaju aktywności mieszkańców, wydarzeń, kulturalnych i sportowych realizowanych przy wsparciu finansowym miasta oraz tych objętych Mecenatem Miasta

magistrat tabela kolorów

Herb Miasta

Herb Miasta

Stosowany przez Prezydenta  i Radę Miasta, a także do znakowania wydarzeń, które zostały objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Szczecin.

Zgodnie z § 6 pkt. 5 Statutu Miasta, zgodę na użycie herbu wyraża Prezydent.
Dokładny opis herbu zawiera załącznik  5 do Statutu Miasta Szczecin.

kolorystyka

Alert Szczecin

Alert Szczecin

znak projektu – aplikacji i serwisu internetowego, dzięki któremu mieszkańcy mogą zgłaszać swoje spostrzeżenia na temat funkcjonowaniu miasta, w  takich obszarach jak: infrastruktura (np. dziury w drogach, oświetlenie ulic), czystość i porządek (np. dzikie wysypiska śmieci), bezpieczeństwo (np. brak pasów na niebezpiecznych przejściach, doświetlanie niebezpiecznych miejsc), usługi publiczne (np. wywóz śmieci, niesprzątnięte wały przeciwpowodziowe), komunikacja miejska.

Invest in Szczecin

Invest in Szczecin

znak projektu realizowanego przez miasto skierowanego do przedsiębiorców z sektorów:  ICT, BPO, Logistycznego, Biotechnologicznego, Odnawialnych Źródeł Energii, Hotelowo –Turystycznego oraz związanych ze Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Fabryka wody

Fabryka wody doświadczaj życia

znak szczecińskiego wodnego centrum edukacyjno-rozrywkowo-sportowego, które powstanie na terenie dawnego kąpieliska Gontynka.

Akademicki Szczecin

Akademicki Szczecin

znak projektu, w którego realizację włączyły się szczecińskie uczelnie (Akademia Morska, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Szczeciński i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny).

Głównym celem projektu jest wsparcie działań na rzecz rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowo-akademickiego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki i samorządu zgodnie z założeniami wynikającymi ze Strategii Rozwoju Szczecina 2025

Stettiner Waren

Stettiner Waren - Towary Szczecińskie

Decyzje dotyczące przyznania certyfikatu podejmuje Rada Certyfikująca działająca pod przewodnictwem dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie, działająca w oparciu o Regulamin Rady. Certyfikaty wydawane są rzemieślnikom, którzy wytwarzają ceramikę zgodnie z realiami historycznymi, zachowując jej wysoką  wartość artystyczną i użytkową.

ecoszczecin

ecoszczecin

logo miejskiego serwisu internetowego, celem którego jest informowanie mieszkańców o sprawach komunalnych oraz działaniach ekologicznych przeprowadzanych na terenie Miasta.

Floating Arena

Nazwa basenu olimpijskiego, wyłoniona w drodze konkursu

 

Typografia

W celu uzyskania maksymalnej spójności w przygotowywanych materiałach promocyjnych, SIW określa główny wzór typografii oparty o font z rodziny „Myriad Pro”
typografia znaku floating garden

Kolorystyka marki

Barwy logo oraz całego systemu nawiązują do wody, zieleni i przestrzeni. Kolorystyka znaku jest istotnym czynnikiem kształtującym tożsamość i sposób postrzegania marki. Poniższa tabela prezentuje sposoby wiernego odwzorowania kolorystyki marki w różnych technikach produkcji. Informacje dotyczące stosowania SIW można uzyskać za pośrednictwem Biuro Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin.

​​Floating Garden 2050_tabela kolorów

 

Pliki Cookies
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz głównie do analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.