Przejdź do treści

Dzieci i Rodzice

Miasto Szczecin realizuje wiele zadań zapewniających jak najlepszą opiekę najmłodszym dzieciom, gdy nie znajdują się one pod opieką rodziców bądź ich prawnych opiekunów.

Zapewnienie jak najlepszej opieki najmłodszym dzieciom, to jedno z istotnych zadań samorządu. Miasto Szczecin realizuje wiele zadań ukierunkowanych właśnie na ten cel. Opieka żłobkowa wymaga uwagi i odpowiednich warunków do tego aby najmłodsi czuli się komfortowo i bezpiecznie, właśnie wtedy kiedy nie znajdują się pod opieką rodziców bądź ich prawnych opiekunów. Dlatego nieustannie podejmowane są działania mające na celu zwiększanie liczby dostępnej miejsc w placówkach zajmujących się opieką dzieci do lat 3.

Przykładem takich działań są np.:

  1.  współpraca ze Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z o.o. w zakresie realizacji budowy nowego żłobka dla około 60 dzieci na osiedlu mieszkaniowym „Wrzosowe Wzgórze” przy ul. Szosa Polska (dofinansowanego w ramach unijnego projektu RPO „Zając Borówka”), którego realizatorem jest Zespół Żłobków Miejskich;
  2. udział w projektach zewnętrznych, w tym m.in. realizacja umowy dotyczącej zwiększenia liczby o 96 kolejnych miejsc w ramach unijnego projektu RPO pn: „Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych”;
  3. realizacja projektu w programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 (moduł 1b), celem utworzenia dodatkowych 120 miejsc w żłobkach miejskich.

Nadmienić należy, że szczeciński magistrat, wykorzystując zapisy znowelizowanej ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, skupił swoje działania na zwiększeniu liczby miejsc opieki w już funkcjonujących placówkach, z wykorzystaniem zasobów lokalowych, będących w dyspozycji żłobków miejskich poprzez ich przebudowę i/lub dostosowanie, co pozwoliło na obniżenie kosztów inwestycji związanych z wybudowaniem nowej placówki oraz kosztów bieżących związanych z opłatami za wynajem lokalu.

Gmina Miasto Szczecin, z uwagi na dużą ilość rozpoczętych zadań inwestycyjnych, w tym związanych ze zwiększeniem liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, planuje rozpoczęcie projektowania budowy żłobka publicznego na osiedlu Książąt Pomorskich przy ul. Kułakowskiego / Pszczelna w Szczecinie w 2020 r.

Więcej informacji na http://zespolzlobkow.szczecin.pl/

Szczeciński Bon opiekuńczy to jeden z flagowych elementów programu Szczecin Przyjazny Rodzinie, funkcjonujący w naszym mieście od 2016 roku,

Jest to świadczenie pieniężne w wysokości 500 zł miesięcznie, przyznawane rodzicom dzieci w wieku 1-3 lat, w celu zapewnieniu dzieciom w wieku optymalnej, wybranej przez nich opieki poprzez np. zatrudnienie niani czy też zapisanie dziecka do niepublicznego żłobka lub klubu dziecięcego.

Co ważne, ze świadczenia mogą skorzystać nie tylko rodziny wielodzietne, ale również rodzice jedynaków.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: http://przyjaznyrodzinie.szczecin.pl

Jednym z podstawowych zadań Miasta jest zapewnienie odpowiedniej opieki najmłodszym mieszkańcom Szczecina. Nieustannie, z roku na rok zwiększana jest liczba miejsc w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych, co pozwala na zapewnienie wszystkim zainteresowanym maluchom miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego.

Z roku na rok Miasto Szczecin przeznacza również coraz większe nakłady na modernizację istniejących placówek oświatowych. Dbając o prawidłowy rozwój najmłodszych, placówki przedszkolne dostosowywane są do najnowszych standardów.

Wykorzystując istniejącą bazę lokalową Miasto modernizuje i dostosowuje obiekty pod potrzeby placówek przedszkolnych. Od podstaw powstają też obiekty zaprojektowane zgodnie z najnowszymi wymaganiami – w pełni bezpieczne i dostosowane do potrzeb dzieci. Szczecińskie przedszkola to duże i przestronne sale zabaw, bezpieczne place zabaw a także nowoczesne kuchnie gwarantujące odpowiednie przygotowanie posiłków. W takim środowisku mamy pewność, że najmłodsi mieszkańcy Szczecina mogą rozwijać się w jak najlepszych warunkach i są otoczone dobrą opieką.

Szczecińska Karta Rodzinna to kolejny element programu Szczecin Przyjazny Rodzinie.

„Szczecin Przyjazny Rodzinie” to program funkcjonujący w naszym mieście od 2012 roku. W jego ramach wydawana jest Szczecińska Karta Rodzinna (SKR), która jest skierowana do rodzin posiadających na utrzymaniu co najmniej dwoje dzieci i zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Gminy Police, Gminy Dobra (Szczecińska) lub Gminy Kołbaskowo.

Posiadacze SKR są uprawnieni do korzystania z atrakcyjnych zniżek oferowanych przez partnerów programu – zarówno instytucje miejskie (jak teatry czy też obiekty sportowo-rekreacyjne), jak również firmy prywatne.

Szczegółowe informacje o przysługujących zniżkach i ulgach znajdują się na stronie internetowej programu: http://przyjaznyrodzinie.szczecin.pl

Program „Lżejszy tornister” jeden z elementów, który ma na celu dbanie o dobro szczecińskich uczniów.

W 2019 roku z budżetu miasta do szczecińskich szkół zostały przekazane środki na zakup dodatkowego pakietu podręczników dla każdego ucznia szkoły podstawowej. Dzięki temu młodzi mieszkańcy Szczecina, mając jeden komplet podręczników w szkole, a drugi w domu, nie muszą nosić codziennie ciężkich plecaków. Dzięki temu unikną niepotrzebnego przeciążania i zmęczenia, a w konsekwencji wad postawy i tym samym będą zdrowsze.

Za zakup zestawu książek odpowiadają poszczególne placówki.

Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2021 – IN VITRO

W 2019 roku w Szczecinie uruchomiono miejski program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2021. Jego celem jest przede wszystkim udzielenie pomocy parom, dla których jedyną możliwością posiadania potomstwa jest skorzystanie właśnie z tej metody. Dzięki wprowadzeniu w życie programu możliwe będzie obniżenie liczby par bezdzietnych w Szczecinie, zapewnienie najlepszego standardu leczenia niepłodności oraz poprawę trendów demograficznych poprzez zastosowanie metody o najwyższej skuteczności, udokumentowanej badaniami naukowymi.

Z miejskiego programu „In vitro” może skorzystać ok. 100 par, mieszkających na terenie Szczecina co najmniej od 1 stycznia 2017 r., u których stwierdzono i potwierdzono dokumentacją medyczną bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne, zgodnie z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej, leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu. Program w szczególności kierowany będzie do par, które korzystały ze świadczeń zdrowotnych w ramach współfinansowania uzupełnionego programu pt. „Program kompleksowej oceny zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2016 -2020”, realizowanego przez SPSK Nr 1 PUM.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wybrano na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn.„ Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2021” klinikę VitroLive ze Szczecina oraz klinikę INVICTA z Gdańska. Wybór dwóch oferentów był podyktowany przede wszystkim dobrem par, które wezmą udział w programie.

Mieszkańcy Szczecina mogą skorzystać z programu w 4 różnych polskich miastach – Szczecinie (w ramach działań podejmowanych przez klinikę VitroLive) oraz Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu (w ramach realizacji programu przez klinikę INVICTA). Wynika to z faktu, iż problem bezpłodności to niezwykle delikatna kwestia i w celu zapewnienia maksymalnego komfortu psychicznego postanowiono dać możliwość wyboru miejsca realizacji procedury. Pozwala to na uniknięcie ewentualnego napiętnowania par w środowisku lokalnym i zachowanie anonimowości oraz intymności. Ostateczna decyzja o tym, w którym miejscu zostanie wykonana procedura należy wyłącznie do pary biorącej udział w programie.

Szacuje się, że całkowity koszt realizacji zadania w latach 2019-2021 wyniesie 850 000 zł brutto.

Pliki Cookies
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz głównie do analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.