Wykłady otwarte!

Wykłady otwarte!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykłady światowej sławy specjalisty w dziedzinie elektrotechniki, fizyki i nadprzewodnictwa profesora Jana K. Sykulskiego. Spektrum zainteresowań zawodowych profesora jest jednak znacznie szersze, co można wnosić choćby z treści jego wykładów.

W dniu 28.05.2015 r. profesor wygłosi dwa wykłady:
Pierwszy z nich, składający się z dwóch części, dotyczyć będzie zagadnień akredytacji europejskich szkół wyższych na tle systemu szkolnictwa w Wielkiej Brytanii (Akredytacja uniwersytetów z perspektywy europejskiej) oraz drogi naukowej młodych pracowników uczelni europejskich (The beginner's guide to a PhD)
Drugi wykład "New challenges in design optimisation of electromagnetic devices" dotyczyć będzie zagadnień optymalizacji urządzeń elektromagnetycznych.

Wykłady odbędą się na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w audytorium im prof. S. Skoczowskiego przy ul. 26 Kwietnia 10
• 10:15 (wykład pierwszy, cz. 1)
• 11:15 (wykład pierwszy, cz. 2)
• 12:15 (wykład drugi)