Service INTER LAB

Service INTER LAB

SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług to nowoczesny ośrodek wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw, którego celem jest wieloaspektowy i wielokierunkowy transfer wiedzy pomiędzy nauką i biznesem.

Centrum SERVICE INTER-LAB to nie tylko zaawansowana technologicznie infrastruktura oraz dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy, ale przede wszystkim kapitał ludzki. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze i dostępowi do informacji, świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców, studentom umożliwia naukę przez praktykę, a naukowcom - dostęp do najświeższych danych rynkowych. Centrum działa przy Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego (przy ulicy Cukrowej 8 w Szczecinie), we współpracy z innymi szczecińskimi ośrodkami naukowymi kształtującymi technologie dla sektora usług.

Strona www: www.serviceinterlab.pl