Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w programie „Dom dla absolwenta"

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w programie „Dom dla absolwenta"

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w programie „Dom dla absolwenta"
W dniu 26 września 2018 r Komisja ds. wyboru najemców lokali mieszkalnych spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w ramach programu „Dom dla absolwenta" dokonała analizy złożonych wniosków pod kątem ich zgodności z regulaminem naboru wniosków. Komisja przyjęła, jako spełniające wymagane kryteria, wnioski następujących osób:
1. Emilia Bartosz i Arkadiusz Kaberow
2. Przemysław Czarnuta
3. Szymon Maruda
4. Przemysław Sugalski
5. Piotr Wełpa
6. Przemysław Szczerbik
7. Damian Malinowski
8. Kamila Blewińska