Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w programie „Dom dla absolwenta”

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w programie „Dom dla absolwenta”
W dniu 24 marca 2017 r Komisja ds. wyboru najemców lokali mieszkalnych spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w ramach programu „Dom dla absolwenta” dokonała analizy złożonych do dnia 23 marca 2017 r wniosków pod kątem ich zgodności
z Regulaminem naboru wniosków”. Komisja w drodze głosowania przyjęła, jako spełniające wymagane kryteria, wnioski następujących osób:

1. Michał Nowakowski i Dorota Korzeniowska
2. Ewelina Bogatko
3. Arkadiusz i Agnieszka Barć

Przewodniczący Komisji
Kamila Bogusławska