Kształcimy przyszłych liderów

Kształcimy przyszłych liderów

Szczecin może być atrakcyjnym miejscem do życia, pracy i prowadzenia biznesu dla tych, którzy postawią na swój rozwój - przekonuje prof. Alberto Lozano, kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jako specjalista od zarządzania, szef Zespołu Badawczego „Integracja” i przedsiębiorca, prof. Lozano ma dobre rozeznanie w świecie szczecińskiego biznesu. W organizowanym przez niego Forum Gryf regularnie uczestniczą liderzy środowisk zawodowych działających w regionie - przedsiębiorcy, naukowcy, nauczyciele, lekarze, prawnicy i politycy. Forum Gryf jest miejscem dyskusji o przyszłości Pomorza Zachodniego i jednym z opiniotwórczych gremiów regionu.

Zdaniem prof. Lozano czas rozwoju wielkich miast takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań minął i nadszedł czas na Szczecin. Widać to już nawet w kierunkach lokowania funduszy strukturalnych. Miasto stało się atrakcyjnym miejscem do zakładania własnej firmy i szukania pracy.

- Z jednej strony w Szczecinie nie ma jeszcze tylu rekinów biznesu, które są zagrożeniem dla nowych graczy na rynku, więc teoretycznie dużo łatwiej się tu wybić. Z drugiej strony powstały tutaj już miejsca pracy dla wykwalifikowanej kadry zarządzającej, gdyż poziom konkurencyjności szczecińskich firm jest coraz wyższy. Stają one w szranki nie tylko z konkurentami ogólnokrajowymi, ale coraz lepiej radzą sobie na arenie międzynarodowej. Brak im jednak często odpowiednich ludzi. Szukają więc wyspecjalizowanych pracowników także poza granicami naszego województwa - mówi prof. Lozano.

Zdaniem ekonomisty szczecińscy studenci mają też szanse rozwoju naukowego, o ile wykażą taką chęć: - Na szczecińskich uczelniach działają prężne zespoły badawcze. Mowa o projektach profesora Artura Bartkowiaka (ZUT), czy profesora Jana Lubińskiego (PUM) i wielu innych. Dają one możliwości, których nie ma w innych miastach w Polsce.

Teoria plus praktyka

Szef Katedry Organizacji i Zarządzania WNEiZ US wychodzi z założenia, że jego studentom w osiągnięciu sukcesu pomóc może połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką. Dlatego na swoje wykłady zaprasza znanych menedżerów, którzy opowiadają o swojej drodze zawodowej, a przy okazji mają okazję dostrzec na sali swoich przyszłych pracowników.
Ambitni i zdolni studenci mogą też liczyć na pomoc Katedry Organizacji i Zarządzania i Zespołu Badawczego „Integracja”.

- Nasza katedra oferuje pomoc studentom, którzy spełniają pewne wymagania. Muszą mieć średnią powyżej 4,5 oraz płynnie mówić po angielsku i udowodnić kadrze dydaktycznej, że zależy im na zdobyciu wiedzy. Oferujemy w zamian praktyki w największych szczecińskich firmach oraz proponujemy zaangażowanie się w zespole badawczym. Staramy się, żeby studenci mieli szanse na praktyki na różnych stanowiskach: w działach produkcji, spedycji, handlu. Dzięki temu po skończonych studiach mają już staż pracy, doświadczenie ale i rozeznanie w sposobach funkcjonowania przedsiębiorstwa, co znacznie ułatwi im obranie ścieżki zawodowej – wylicza prof. Lozano. - Zachęcamy też naszych studentów do wyjazdów za granicę w ramach programu Erasmus, co najmniej na pół roku, zarówno na studiach pierwszego stopnia jak i magisterskich. Chcemy żeby rozwijali swoje umiejętności na najlepszych uczelniach europejskich.

Akademia młodych

Prof. Alberto Lozano wraz z Zespołem Badawczym „Integracja” idzie o krok dalej i bierze pod swoje skrzydła kandydatów na studentów w ramach prowadzonej od dziewięciu lat Akademii Młodych. Jest to projekt edukacyjny skierowany do szczecińskich licealistów.
- Niezależnie od tego czy młodzi ludzie planują w przyszłości karierę nauczycieli, prawników, lekarzy czy przedsiębiorców, niezbędne będą im kompetencje dotyczące zarządzania. Tego uczymy w Akademii Młodych - wyjaśnia lider „Integracji”.

Akademia oferuje swoim uczestnikom program składający się z wykładów, studiów przypadku i rozmów z gośćmi. Licealiści odbywają m.in. zajęcia z podstaw makro- i mikroekonomii, rachunkowości, psychologii, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu. Pod koniec każdego bloku zdają test, który ma za zadanie motywować do nauki, a także stwierdzić czy robią postępy.

Dopełnieniem Akademii Młodych jest program The Grade organizowany przez Ośrodek Akademicki Rejs, który również współtworzy Alberto Lozano. Uczestnicy The Grade podzieleni są na grupy, według etapu edukacyjnego. Program zajęć obejmuje warsztaty rozwojowe (nauka szybkiego czytania, komunikacja werbalna i niewerbalna, mnemotechniki), coaching, wykład na temat cech dobrego lidera, spotkanie z ludźmi, którzy odnieśli sukces i mogą podzielić się swoimi doświadczeniami z młodzieżą - znanymi sportowcami, naukowcami, menedżerami i politykami.

Duży nacisk kładzie się w Rejsie na umiejętność pracy w grupie, asertywność, rozwijanie pasji i naukę języków obcych.
– Rejs to dopełnienie pracy nauczycieli i rodziców. Kształtujemy tam przyszłych liderów – tłumaczy prof. Lozano. Jedną z podstawowych zasad funkcjonowania programu i Ośrodka Rejs jest tutoring. Polega on na wspieraniu się członków Ośrodka poprzez dzielenia się doświadczeniami i umiejętnościami. Gimnazjaliści pomagają uczniom szkół podstawowych, licealiści gimnazjalistom, a studenci licealistom.