Centrum Wspierania Współpracy Nauk i i Gospodarki

Centrum Wspierania Współpracy Nauk i i Gospodarki

Centrum Współpracy Nauki i Gospodarki wspiera rozwój przedsiębiorczości w regionie.

W ramach funkcjonowania Centrum świadczone będą:

  • Innowacyjne wyspecjalizowane doradztwo w zakładaniu działalności gospodarczej oraz monitoring przedsiębiorczości,
  • Branżowo ukierunkowane usługi doradcze, kooperacyjne, informacyjne i promocyjne,
  • Transfer technologii,
  • Wsparcie inicjatyw klastrowych,
  • Wsparcie przedsiębiorców woj. zach. we wchodzeniu na nowe rynki.

Strona www: www.izba.info