Przejdź do treści

Wykorzystanie znaku do celów niekomercyjnych

ZASADY WYKORZYSTANIA ZNAKÓW TOWAROWYCH SZCZECINA DO CELÓW NIEKOMERCYJNYCH

Wykorzystywanie znaków towarowych Szczecina do celów niekomercyjnych wymaga uzyskania stosownej zgody w postaci licencji lub sublicencji.

Aby móc nieodpłatnie wykorzystywać znaki towarowe miasta do celów niekomercyjnych, (np.: w związku z organizowaniem wydarzeń artystycznych, sportowych, koncertów, spektakli czy kampanii społecznych itp., także tych, wyróżnionych Mecenatem Miasta lub Patronatem Prezydenta Szczecina) należy złożyć pisemny wniosek. [.pdf]

Wniosek [.pdf] składa się w kancelarii poczty w Biurze Obsługi Interesantów, drogą pocztową na adres: Biuro Prezydenta Miasta pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub drogą elektroniczną na e-mail: marka@szczecin.eu.

Wniosek, o którym mowa przeznaczony jest dla:

  • jednostek organizacyjnych Gminy,
  • podmiotów, które wspólnie z Gminą organizują przedsięwzięcia (wydarzenia artystyczne, koncerty, wydarzenia sportowe, społeczne, kampanie informacyjne itp.), które zostały objęte Patronatem Prezydenta Miasta Szczecina lub Mecenatem Miasta Szczecin, a koszty zorganizowania wydarzenia ponosi wnioskodawca,
  • podmiotów będących organizatorem przedsięwzięcia (wydarzenia artystyczne, koncerty, wydarzenia sportowe, społeczne, kampanie informacyjne itp.), współfinansowanego przez Gminę na podstawie umów przewidujących po stronie podmiotu usługi promocyjne na rzecz Gminy polegające na umieszczeniu znaku towarowego na materiałach promujących przedsięwzięcia.

W przypadku składania wniosku przez osoby fizycznie, koniecznym jest dołączenie OŚWIADCZENIA [.pdf] o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Po przekazaniu logotypu przez Biuro Prezydenta Miasta wnioskodawca jest zobowiązany przekazać do akceptacji każdorazowo projekt oznakowany otrzymanym logotypem miasta.

ROZPATRZENIE WNIOSKU

Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów w kancelarii poczty w Biurze Obsługi Interesantów, drogą pocztową na adres: Biuro Prezydenta Miasta pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub drogą elektroniczną na e-mail: marka@szczecin.eu

O odmowie albo wyrażeniu zgody poinformujemy na piśmie, przesłanym na adres podany we wniosku. Odmowa zgody zostanie pisemnie uzasadniona. Więcej informacji na temat zasad używania znaków towarowych identyfikujących Gminę Miast Szczecin można uzyskać pod nr tel: 91 424 50 78 – Renata Arent​​​​​​​ Główny Specjalista w Biurze Prezydenta Miasta, e- mail: marka@szczecin.eu

PŁATNOŚCI

Udostępnianie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin do celów niekomercyjnych jest nieodpłatne

Opis pełnej procedury 

Zarządzenie Prezydenta

Pliki Cookies
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz głównie do analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.