Przejdź do treści

Wykorzystanie znaku do celów niekomercyjnych

ZASADY WYKORZYSTANIA ZNAKÓW TOWAROWYCH SZCZECINA DO CELÓW NIEKOMERCYJNYCH

Wykorzystywanie znaków towarowych Szczecina do celów niekomercyjnych wymaga uzyskania stosownej zgody w postaci licencji lub sublicencji.

NALEŻY ZŁOŻYĆ PISEMNY WNIOSEK

Aby móc nieodpłatnie wykorzystywać znaki towarowe miasta do celów niekomercyjnych, (np.: w związku z organizowaniem wydarzeń artystycznych, sportowych, koncertów, spektakli czy kampanii społecznych itp., także tych, wyróżnionych Mecenatem Miasta lub Patronatem Prezydenta Szczecina) należy złożyć pisemny wniosek.

Wniosek składa się w kancelarii poczty w Biurze Obsługi Interesantów, drogą pocztową na adres: Biuro Prezydenta Miasta pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub drogą elektroniczną na e-mail: marka@szczecin.eu.

Co ważne, wniosek musi złożyć także podmiot, który organizuje wydarzenie przy wsparciu Urzędu Miasta (umowa sponsorska, umowa promocyjna itp) i jest umownie zobowiązany do umieszczenia znaków towarowych Szczecina w materiałach promujących wydarzenie.

We wniosku należy podać dane identyfikujące wnioskodawcę, opisać wydarzenie, oraz rodzaj współpracy. W dokumencie należy zaznaczyć także rodzaje promocji przedsięwzięcia przy użyciu znaków towarowych miasta.

Załącznikiem do wniosku powinny być wizualizacje graficzne, przedstawiające sposób użycia logotypów. Po przekazaniu logotypu przez Biuro Prezydenta Miasta wnioskodawca jest zobowiązany przekazać do akceptacji każdorazowo projekt oznakowany otrzymanym logotypem miasta.

Jeżeli wniosek składa osoba fizyczna to załącznikiem do wniosku oprócz projektu graficznego jest także Oświadczenie –  link do oświadczenia

ROZPATRZENIE WNIOSKU

Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów w kancelarii poczty w Biurze Obsługi Interesantów, drogą pocztową na adres: Biuro Prezydenta Miasta pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub drogą elektroniczną na e-mail: marka@szczecin.eu

O odmowie albo wyrażeniu zgody poinformujemy na piśmie, przesłanym na adres podany we wniosku. Odmowa zgody zostanie pisemnie uzasadniona. Więcej informacji na temat zasad używania znaków towarowych identyfikujących Gminę Miast Szczecin można uzyskać pod nr tel: 914245839 – Ewelina Olszak Główny Specjalista w Biurze Prezydenta Miasta, e mail: marka@szczecin.eu

PŁATNOŚCI

Udostępnianie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin do celów niekomercyjnych jest nieodpłatne

Opis pełnej procedury

Zarządzenie Prezydenta

Pliki Cookies
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz głównie do analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.