Przejdź do treści

Wykorzystanie znaku do celów komercyjnych

ZASADY WYKORZYSTANIA ZNAKÓW TOWAROWYCH SZCZECINA DO CELÓW KOMERCYJNYCH

Wykorzystywanie znaków towarowych Szczecina do celów komercyjnych wymaga uzyskania stosownej zgody i podpisania umowy licencji lub sublicencji.

NALEŻY ZŁOŻYĆ PISEMNY WNIOSEK

Aby móc wykorzystywać znaki towarowe miasta do celów komercyjnych, należy złożyć pisemny wniosek.

Wniosek składa się w kancelarii poczty w Biurze Obsługi Interesantów, drogą pocztową na adres: Biuro Prezydenta Miasta pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub drogą elektroniczną na e-mail: marka@szczecin.eu.

We wniosku należy opisać rodzaj planowanej działalności komercyjnej, na potrzeby której zostanie użyty dany znak towarowy. Aby starać się o licencję lub sublicencję należy dołączyć do dokumentacji m.in.:

• dokumenty uprawniające podmiot do podpisania umowy (aktualny odpis KRS, Ew. pełnomocnictwa);
• wizualizacje graficzne towarów, z uwzględnieniem logotypów miasta, wraz z informacją dotyczącą parametrów technicznych i jakościowych,
• plan finansowy określający wysokość spodziewanych przychodów ze sprzedaży, oraz planowane nakłady i ceny jednostkowe.

UWAGA, jeśli potrzebujesz znaków graficznych do przygotowania projektów poglądowych pobierz wzór: FG_2050 TTSR

LICENCJA LUB SUBLICENCJA UPRAWNIA M.IN. DO:

• umieszczania znaków towarowych na towarach, opakowaniach, dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
• wprowadzania tak oznaczonych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie;
• świadczenia usług pod tymi znakami;
• umieszczania znaków towarowych w reklamie celem firmowania własnych towarów i usług w związku z prowadzoną we własnym imieniu działalnością gospodarczą;
• umieszczania znaków towarowych w reklamie w ramach katalogu świadczeń wzajemnych (pomiędzy przedsiębiorcą a Miastem), podlegających negocjacjom i ustaleniom przed podpisaniem umowy.

Co ważne, towary produkowane na podstawie udzieloną licencję/sublicencję musza różnić się od towarów wyprodukowanych i oznakowanych przez Gminę Miasto Szczecin (wykaz tych towarów udostępniony zostanie na prośbę wnioskodawcy).

Zakres licencji ustalany jest indywidualnie z każdym z wnioskodawców w drodze negocjacji. Przedmiotem negocjacji może być m.in.: asortyment, czas udzielenia licencji, wartość, świadczenia wzajemne, itp.

PŁATNOŚCI

Udostępnianie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin do celów komercyjnych jest odpłatnie. Wysokość opłaty licencyjnej i rodzaj znaków towarowych do używania w celach komercyjnych określa tabela:

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT LICENCYJNYCH I RODZAJ ZNAKÓW TOWAROWYCH DO UŻYWANIA ODPŁATNEGO
Lp. Rodzaj znaku Wygląd graficzny Możliwość użycia na cele komerycjne Współczynnik dochodu Współczynnik udziału
1 Floating Garden Znak Szczecin Floating Garden TAK 4,50% 30,00%
2 The Tall Ships Races 2021 Znak TTSR 2021 TAK 7 % 50,00%

 

1. za użycie znaku towarowego Floating Garden 2050 – 4,5 % wartości prognozowanych przychodów obliczonych na podstawie planu finansowego działania/przedsięwzięcia razy 30 % (jako udział wartości licencji)

2. za użycie znaku towarowego The Tall Ships Races 2021 – 7% wartości prognozowanych przychodów obliczonych na podstawie planu finansowego działania/przedsięwzięcia razy 50 % (jako udział wartości licencji)

3. Wszystkie produkty podlegające licencji / sublicencji muszą być oznakowane hologramem przekazanym przez Miasto. Koszt 1 szt. hologramu wynosi 0,09 zł brutto i zostanie doliczony do wartości licencji / sublicencji na podstawie ilości produktów podlegających licencji / sublicencji i zapisanych w umowie.

Przekazanie znaków towarowych podmiotom w sposób umożliwiający prawidłowe ich zastosowanie nastąpi po dostarczeniu dokumentu księgowego potwierdzającego dokonanie opłaty licencyjnej.

ROZPATRZENIE WNIOSKU

Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów w kancelarii poczty w Biurze Obsługi Interesantów, drogą pocztową na adres: Biuro Prezydenta Miasta pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub drogą elektroniczną na e-mail: marka@szczecin.eu.

O odmowie albo wyrażeniu zgody poinformujemy na piśmie, przesłanym na adres podany we wniosku. Odmowa zgody zostanie pisemnie uzasadniona. Więcej informacji na temat zasad używania znaków towarowych identyfikujących Gminę Miast Szczecin można uzyskać pod nr tel: 914245839 – Ewelina Olszak Główny Specjalista w Biurze Prezydenta Miasta, e mail: marka@szczecin.eu
 
WIĘCEJ INFORMACJI:

Pełny opis Procedury
Zarządzenie Prezydenta 

Pliki Cookies
Na naszych stronach i w aplikacjach używamy znaczników internetowych takich jak pliki np. cookie lub local storage do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz głównie do analizowania ruchu na stronach, aplikacjach i w Internecie. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz strony w Internecie.