Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej

Miasto Szczecin posiada oraz wdraża spójny System Identyfikacji Wizualnej (SIW). Obecnie w skład systemu wchodzą cztery znaki spełniające określone funkcje, przy czym głównym i podstawowym logo jest znak wizji „floating garden”

 

 


Logo promocyjne (znak marki Miasta)

Znak stanowi wizerunkowy logotyp Miasta Szczecin, budujący postrzeganie Miasta przez pryzmat wizji Floating Garden. Wykorzystywany w komunikacji marketingowej, ściśle związany z projektami realizującymi wizję Miasta w tym: projektami rozwojowymi, ekologicznymi, związanymi z aktywnością międzynarodową Miasta itp.

(Podstawa prawna: 006936637)

Stettiner Waren – Towary Szczecińskie

Decyzje dotyczące przyznania certyfikatu, do momentu powołania Pomorskiego Stowarzyszenia Miłośników Ceramiki, podejmuje Rada Certyfikująca stworzona przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczecinie, działająca w oparciu o Regulamin Rady. Certyfikaty wydawane są rzemieślnikom, którzy wytwarzają ceramikę zgodnie z realiami historycznymi, zachowując jej wysoką wartość artystyczną i użytkową.

(Podstawa prawna: Prawo ochronne Nr 236730 )

 

Znak Urzędu Miasta (logo magistratu).

Stosowany:
- do spójnego znakowania aktywności Urzędu związanych z zarządzaniem Miastem,
- wspieraniem aktywności mieszkańców,
- znakowanie wydarzeń, kulturalnych i sportowych oraz objęte HonorowymMecenatem Miasta itd.

(Podstawa prawna:006936793)

 

 

Herb Miasta – według wzoru opisanego w załączniku 5 do Statutu Miasta Szczecin.

Stosowany:
- do znakowania imprez, które zostały objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta
- na wniosek o udzielenie zgody na używanie herbu miasta. Zgodnie z § 6 pkt 5 Statutu Miasta, zgodę na użycie herbu wyraża Prezydent

 

The Tall Ships Races 2013

Logo jest zarejestrowanym znakiem handlowym.
Porty, które pełnią rolę gospodarza otrzymują licencje na jego
wykorzystanie na warunkach określonych w umowie.
Gospodarz regat (czyt. Miasto) może udzielić pozwolenia
na używanie tytułów, podtytułów oraz logo w celu wykorzystania
go na towarach handlowych przeznaczonych do sprzedaży ogólnej,
zgodnie z udzieloną mu licencją.

Typografia

W celu uzyskania maksymalnej spójności w przygotowywanych materiałach promocyjnych, SIW określa główny wzór typografii oparty o font z rodziny „Myriad Pro”
typografia znaku floating garden

Kolorystyka marki

Barwy logo oraz całego systemu nawiązują do wody, zieleni – ekologii. Kolorystyka znaku jest istotnym czynnikiem kształtującym tożsamość i sposób postrzegania marki. Poniższa tabela prezentuje sposoby wiernego odwzorowania kolorystyki marki w różnych technikach produkcji. Informacje dotyczące stosowania SIW można uzyskać za pośrednictwem Biuro Prezydenta Miasta Urzędu Miasta Szczecin.

Tabela kolorów floating garden

Elementy graficzne uzupełniające

W systemie zaprojektowano również elementy graficzne uzupełniające. Elementy mogą być stosowane dla utrzymania spójnego charakteru projektowanych przekazów. Umiejętne i konsekwentne ich stosowanie pozwala budować indywidualny styl miasta we wszelkich formach komunikacji wizualnej.

Uzupełniające elementy graficzne dla znaku floating garden
 

Pierwsze wdrożenia SIW

System identyfikacji wizualnej w obecnej formie obowiązuje od czasu uroczystej premiery w kwietniu 2008. Od tego czasu trwa wdrażanie poszczególnych aplikacji systemu. W ramach wdrożeń wyprodukowano min.: linię druków urzędowych, ogłoszeń, folderów, kalendarzy, upominków promocyjnych, banerów, rollbanerów skończywszy na stoisku promocyjnym. Na terenie miast można zaobserwować pierwsze autobusy i tramwaje w w barwach „floating garden”. Wiele elementów SIW występuje przy znakowaniu imprez plenerowych i kulturalnych organizowanych lub współfinansowanych przez Miasto Szczecin. Niektóre przykłady dotychczasowych wdrożeń SIW ilustruje poniższa galeria, jeżeli masz pomysł na inne wdrożenia napisz do nas.

Uwaga! Wszystkie przedstawione logotypy są znakami prawnie chronionymi ich wykorzystanie wymaga uzyskania zgody Urzędu Miasta Szczecin. Szczegóły dotyczące procedury uzyskania zgody na wykorzystanie logo znajdziesz na stonie.

Zobacz całą gelerię wdrożeń

Copyright 2017 Miasto Szczecin
Kontakt