Poznaj Szczecin

 • You can't miss it!
 • Hotels
 • Restaurants
 • Galleries
 • Cafes
 • Philharmonic
 • Theaters
 • Clubs
 • Cinemas
 • Hostels
 • Pensions
 • Wineries
 • Pizzerias
 • Water attractions
 • Investments
 • Lubię Szczecin
 • Car parks
 • Parking for buses

Szczecin miastem kreatywnym, odważnym, wizjonerskim

Wednesday, 02/04/2008

Urząd Miasta Szczecin zaprezentował wizję przyszłości Miasta, która będzie podstawą do budowania marki Szczecin. Tym samym został podsumowany etap prac analitycznych nad marką.
Prezentacja odbyła się przy udziale szczecińskich radnych, środowisk opiniotwórczych, dziennikarzy. Omówiono wyniki badań na temat postrzegania Szczecina, zaprezentowano główne kierunki strategii marki Szczecin. Był to efekt kilkumiesięcznych prac zespołu osobistości Miasta oraz konsorcjum firm doradczych Brand Nature Access i Corporate Profiles Consulting.

 

Miasto zamierza oprzeć swoją strategię rozwoju na trzech filarach: położeniu geopolitycznym, położeniu geograficznym i na otwartości charakterystycznej dla szczecinian.
W ramach strategii marki powstanie m.in. projekt działań w celu promocji Miasta oraz unikatowy zestaw elementów graficznych marki, które pozwolą bezbłędnie rozpoznawać Szczecin w morzu innych miast.

Copyright 2018 City of Szczecin
Contact