Poznaj Szczecin

 • You can't miss it!
 • Hotels
 • Restaurants
 • Galleries
 • Cafes
 • Philharmonic
 • Theaters
 • Clubs
 • Cinemas
 • Hostels
 • Pensions
 • Wineries
 • Pizzerias
 • Water attractions
 • Investments
 • Lubię Szczecin
 • Car parks
 • Parking for buses

Marka Szczecina czas badania wniosków

Thursday, 10/04/2008

Podczas posiedzenia w dniu 06 06 2007 r. komisja dopuściła także do postępowania 15 wniosek, który z niezależnych od składającego przyczyn nie mógł być rozpatrzony na pierwszym spotkaniu.
W najbliższy poniedziałek, miasto wystąpi do wykonawcy w sprawie uzupełnienia wniosków, a także uszczegółowienia nieprecyzyjnych informacji dotyczących m.in. realizowanych wcześniej prac. Będą oni mieli na uzupełnienie danych tydzień, następnie wnioski będą ostatecznie oceniane.
W połowie maja, Szczecin ogłosił postępowanie na wybór doradcy, który zajmie się opracowaniem strategii marki Miasta. Miasto zaplanowało na ten projekt do 500 tys. zł. Negocjacje planowane są na połowę lipca. Umowa ma zostać podpisana do końca sierpnia. Całość prac powinna się zakończyć w 2007 r., tak, aby wdrażanie strategii mogło się rozpocząć od 2008 r.

 

Copyright 2018 City of Szczecin
Contact