Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Jak rozmawiać z dzieckiem o przemocy?

Jak rozmawiać z dzieckiem o przemocy?
Data:
23.05.2019, godzina. 17:00
Miejsce:
Spotkanie, skierowane do dorosłych (nauczyciele, rodzice), poprowadzi Aldona Pietkiewicz, bibliotekarka z kwalifikacjami biblioterapeuty. Podczas spotkania przedstawi przegląd literatury dla dzieci, którą można wykorzystać w przeciwdziałaniu zjawiskom przemocy.
Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się, jakie książki i w jaki sposób można przepracować z dziećmi w konkretnych sytuacjach problemowych. Uczestnicy zostaną wyposażeni w pakiety materiałów z bibliografią dotyczącą tematu przemocy i zjawisk z nią związanych. Pozwoli to dorosłym uczestnikom wydarzenia na lepsze reagowanie na problemy przemocy wśród dzieci lub dotyczące dzieci, a także dostarczy wiedzy do organizowania zajęć szkolnych w oparciu o literaturę. Literatura ta będzie dla nich dostępna do bezpłatnego wypożyczenia w bibliotece.
Wydarzenie finansowane ze środków Miasta Szczecin.

 

 

Copyright 2020 Miasto Szczecin
Kontakt