Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

OKNO – ZBLIŻENIA: Spotkanie Trzecie – „Akcenty”, warsztaty z Olehem Stefanem

OKNO – ZBLIŻENIA: Spotkanie Trzecie – „Akcenty”, warsztaty z Olehem Stefanem
Data:
03.12.2018, godzina. 10:00 - 08.12.2018, godzina. 11:00
Miejsce:
Nasze spotkanie ma na celu powrót do podstaw gry aktorskiej. Zajęcia będą się dzielić na część teoretyczną (w formie rozmów, gier i dyskusji) oraz praktyczną, podczas której zostanie wykorzystana metodologia pracy z aktorem Lwowskiego Teatru im. Łesia Kurbasa (Ukraina).
Podczas kolejnych sesji warsztatowych podejmowane będą takie zagadnienia jak: istota treningu aktorskiego, relacje między aktorem i widzem (powoływanie nowego bytu społecznego: wspólnego trwania), dźwięk, słowo i pieśń jako tworzywo działań aktora, improwizacja ciała i dźwięku oraz jego emocjonalna manifestacja, materia tekstu, rola grupy jako całości (praca z partnerem, wspólny ruch, trwanie w czasie, w bezczasie, współistnienie, obecność i rola ciszy, istnienie zespołu jako jednego organizmu). Zajȩcia bȩdą nakierowane na badanie zachowania i możliwości ciała w różnych okolicznościach i warunkach, a także na budowanie zaufania i otwartości wobec siebie i wobec grupy.

 

 

Copyright 2019 Miasto Szczecin
Kontakt