Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Rośnie liczba eksmisji

środa, 05/10/2016
Rośnie liczba eksmisji

W 2016 r. miejscy zarządcy mieszkań komunalnych odzyskali 111 lokali na skutek przeprowadzenia eksmisji komorniczych. To największa od lat liczba zrealizowanych wyroków eksmisyjnych w stosunku do dłużników, którzy nie deklarują chęci spłaty należności. W pierwszej kolejności realizowane są eksmisje osób uciążliwych, oraz stosujących przemoc fizyczną w rodzinach.

Zadłużenie mieszkańców lokali komunalnych względem Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych wynosi około 172 mln zł. W przypadku dłużników, którzy nie wykazują chęci współpracy i nie odpowiadają na wezwania ZBiLK wypowiada umowy najmu i kieruje sprawy do sądu domagając się zapłaty i wykonania eksmisji. To jedyna forma, w której możemy wysunąć roszczenia względem dłużników.

Od stycznia ZBiLK zrealizował 204 wyroki eksmisyjne przede wszystkim w wyniku rosnącego zadłużenia najemców lokali komunalnych. Realizacja aż 55 wyroków wymagała udziału komornika. Liczba eksmisji komorniczych rośnie każdego roku.

Obecnie około 2,5 tysiąca szczecińskich gospodarstw domowych czeka na realizację wyroku eksmisyjnego. Jest to grupa lokatorów posiadających prawo do lokalu socjalnego. Około 1,5 tys. to mieszkańcy lokali ZBiLK-owskich. Natomiast reszta to lokatorzy m.in. spółdzielni, PKP, AMW, TBS-ów, właścicieli prywatnych.

Ponad 1300 gospodarstw domowych nie posiada prawa do lokalu socjalnego, co oznacza, że należy im zabezpieczyć jedynie pomieszczenie tymczasowe. Umowa na jego najem podpisywana jest co miesiąc. Pomieszczenia tymczasowe przysługują dłużnikom maksymalnie przez sześć miesięcy. Po zakończeniu tego okresu najemcy muszą zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe we własnym zakresie.

Od 1 kwietnia do 31 października komornik ma możliwość eksmitowania ludzi do pomieszczeń tymczasowych. Do lokali socjalnych eksmitować można bowiem przez cały rok (mimo to i tak zimą działania te są rzadsze). Obecnie, w samym ZBiLK kilkadziesiąt wyroków oczekuje w kancelarii komorniczej na realizację – w tych przypadkach wskazane są już lokale socjalne, pomieszczenia tymczasowe i miejsca w schroniskach.

Problem zadłużenia lokatorów dotyczy również Towarzystw Budownictwa Społecznego. Do końca września w lokalach komunalnych zarządzanych przez TBS „Prawobrzeże” przeprowadzono 17 eksmisji. Wykonano również osiem eksmisji w mieszkaniach, które są własnością TBS „Prawobrzeże”.

W lokalach komunalnych zarządzanych przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w 2016 r. przeprowadzono dziewięć eksmisji. Zrealizowano także 22 eksmisje w mieszkaniach będących własnością Szczecińskiego TBS.

Eksmisje są działaniem ostatecznym. Przed ich wykonaniem zarządcy mienia komunalnego zachęcają najemców do spłaty zadłużenia.
 
Foto: Mieszkania komunalne dłużników znajdują się w fatalnym stanie. Na remonty takich lokali Gmina Miasto Szczecin przeznacza rocznie około 3 mln zł. 

Copyright 2019 Miasto Szczecin
Kontakt