Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Trwa liczenie pojazdów na przejazdach

środa, 05/10/2016
Trwa liczenie pojazdów na przejazdach

Trwa pomiar ruchu na wybranych przejazdach kolejowych w naszym mieście. W 10 różnych miejscach liczone są wszystkie pojazdy – samochody, autobusy, motory i rowery.

Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych przeprowadzone jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 października 2015 roku, w prawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie ( Dz. U. 201 r. poz. 1744 ).

Pomiary należy przeprowadzać w miesiącach: kwiecień - maj lub wrzesień – październik, w ciągu dwóch kolejnych dób (wtorek i środa lub środa i czwartek). W Szczecinie liczenie pojazdów odbywa się 4-5 oraz 11-12 października na ulicach Cukrowej, Witkiewicza, Bałtyckiej, Świętojańskiej, Pomorskiej, Tczewskiej, Goleniowskiej, Kablowej i Lipowej. Równolegle swoje pomiary będą prowadzili także pracownicy kolei.

Podczas liczenia uwzględnione zostaną wszystkie pojazdy przekraczające przejazd kolejowo - drogowy, łącznie z rowerami i motorowerami. Średnie dobowe natężenie ruchu oblicza się jako średnią arytmetyczną z pomiarów przeprowadzonych w ciągu dwóch dób.

Przeprowadzone badania pozwolą na wprowadzenie ewentualnych zmian na przejazdach oraz w rejonie skrzyżowań i poprawę bezpieczeństwa.

Copyright 2019 Miasto Szczecin
Kontakt