Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Obiekt 25-lecia - głosowanie

czwartek, 16/10/2014
Obiekt 25-lecia - głosowanie

Trwa głosowanie na „Obiekt 25-lecia – Symbol Przemian. Konkurs odbywa się w ramach WESTIVALU. Do soboty włącznie można oddawać swój głos mailowo lub wrzucając go urny, znajdującej się w budynku Filharmonii.

Komisja konkursowa wskazała 22 obiekty do trzech publicznych debat i do głosowania, które odbędą się w trakcie WESTIVALU w dniach 16-18 października br.

Lista obiektów w załączniku. W budynku Filharmonii przy ul. Małopolskiej będą prezentowane zdjęcia wszystkich nominowanych obiektów. Również w dniach 16-18 października odbędą się trzy publiczne debaty, w których wezmą udział m.in. autorzy obiektów.

Debaty odbędą się w holu głównym filharmonii:

16 października godz. 17.00 -18.30 - I KATEGORIA - OBIEKTY RÓŻNE M. IN. PRZESTRZENIE PUBLICZNE, PRZEBUDOWY BUDYNKÓW ISTNIEJACYCH (W TYM DZIAŁANIA NA OBIEKTACH ZABYTKOWYCH), REWITALIZACJA, OBIEKTY INŻYNIERSKIE ORAZ INFRASTRUKTURALNE
17 października godz. 16.00 – 17.30 - II KATEGORIA - BUDYNKI I ZESPOŁY MIESZKANIOWE WIELORODZINNE I JEDNORODZINNE
18 października godz. 17.00 – 18.30 - III KATEGORIA - BUDYNKI UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

Głosować można na kilka sposobów.

1.    Wybór poprzez oddanie głosu na „Karcie do głosowania” w trakcie WESTIVALU w dniach: 16.10 – 18.10.2014, w budynku Filharmonii przy ul. Małopolskiej 48, poprzez wrzucenie do urny – w godzinach otwarcia Filharmonii (od 10.00 do 20.00), w trakcie trwania WESTIVALU.

2.    Wybór poprzez oddanie głosu w korespondencji elektronicznej, na adres e-mail: obiekt25lecia@um.szczecin.pl . Karta do głosowania jest do pobrania na stronie internetowej: www.szczecin.pl w zakładce „Obiekt 25-lecia-SYMBOL PRZEMIAN”. Zgłoszenia przesłane elektroniczną muszą zostać dostarczone do 18.10.2014 r. do końca dnia (liczy się data wpływu).

 (W załączeniu wzór „
Karty do głosowania” dla potrzeb publikacji prasowej oraz głosowania na miejscu w trakcie WESTIVALU)

Głosowania dokonuje się poprzez wskazanie na Karcie do głosowania maksymalnie 1 obiektu w każdej Kategorii I-III, (łącznie max. 3 głosy) oraz wskazanie maksymalnie 1 obiektu spośród wszystkich wyszczególnionych, który powinien otrzymać „Nagrodę Publiczności”. Udział w głosowaniu jest powszechny, otwarty dla wszystkich.

Nagrody zostaną przyznane w 3 kategoriach:

I kategoria:     Obiekty różne m.in. przestrzenie publiczne, przebudowy budynków istniejących (w tym działania na obiektach zabytkowych), rewitalizacja, obiekty inżynierskie oraz infrastrukturalne.
II kategoria:     Budynki i zespoły mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne.
III kategoria:     Budynki użyteczności publicznej.

Ponadto wręczona będzie również nagroda główna prezydenta miasta oraz nagroda publiczności.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród przez Prezydenta Miasta Szczecin, odbędzie się w niedzielę 19 października 2014 roku o godzinie 13.00 w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie przy ul. Małopolskiej. Po uroczystości odbędzie się  Koncert Baltic Neopolis Orchestra.

Informacje na temat Konkursu Obiekt 25-lecia_SYMBOL PRZEMIAN” dostępne są na stronie Urzędu Miasta Szczecin:
http://www.bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50897.asp

Ostatnie 25 lat historii Polski to czas głębokich zmian kulturowych, społecznych i ekonomicznych. Jest to także okres, w którym w sposób znaczący zmieniła swój kształt otaczająca nas przestrzeń. Konkurs „Obiekt 25-lecia_SYMBOL PRZEMIAN” ma zwrócić uwagę na Miasto jako miejsce, które w postaci zrealizowanych obiektów i zagospodarowania terenu, zapisuje historię ważnego okresu przemian po roku 1989.

Celem konkursu jest wspólny wybór „Obiektu 25-lecia_SYMBOL PRZEMIAN”, który będzie ogniskował uwagę i dyskusję wokół wartości, jakie przyniósł okres minionego ćwierćwiecza. Ważnym aspektem jest również promowanie architektury jako wartości, która powstała na tle przemian społecznych i kulturalnych ostatniego 25-lecia.

W konkursie mogły wziąć udział obiekty wybudowane w Szczecinie w latach 1989 – 2014.

Organizatorem Konkursu na „Obiekt 25-lecia_SYMBOL PRZEMIAN” jest Gmina Miasto Szczecin oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) Oddział Szczecin.

Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela Biuro Strategii Urzędu Miasta Szczecin: tel. 91 424 5054, e-mail: obiekt25lecia@um.szczecin.pl.

Copyright 2020 Miasto Szczecin
Kontakt