Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Zielone Podwórka Szczecina po raz siódmy!

wtorek, 07/01/2014
Zielone Podwórka Szczecina po raz siódmy!

Kolejne rośliny, miejsca rekreacji i wypoczynku oraz place zabaw zmienią oblicze szczecińskich podwórek. Ruszył nabór wniosków wspólnot mieszkaniowych chętnych do udziału w programie „Zielone Podwórka Szczecina”.

Kompletne wnioski składać można w siedzibie ZBiLK do 17 lutego. Łączna kwota dofinansowania w bieżącym roku wyniesie 550 tys. zł.

Najważniejsze zasady programu:

Program dotyczy wspólnot, które spełniają poniższe warunki:

1. znajdują się w nich lokale stanowiące własność Gminy Miasto Szczecin lub spółki komunalnej,
2. mają zawarte porozumienie/umowę z Gminą Miasto Szczecin lub spółką komunalną na korzystanie z terenu stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin, służącego do użytku właścicieli nieruchomości wspólnej dla jej potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości.

Wysokość dofinansowania może wynosić:

1. w przypadku tworzenia terenów zielonych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i miejscami wypoczynku - 75% kwoty kosztów przedsięwzięcia,
2. w przypadku tworzenia placów zabaw dla dzieci - 95% kwoty przypadającej na zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz specjalistycznej nawierzchni.

Od początku trwania programu „Zielone Podwórka Szczecina” dofinansowanych i odebranych zostało już 78 projektów rewitalizacji. Łączna kwota dofinansowania to prawie 6 mln zł.

Regulamin programu wraz z wnioskiem dostępny jest na stronach internetowych ZBiLK (http://zbilk.szczecin.pl/?type=article&action=view&id=22) w zakładce "Zielone Podwórka".

W przypadku pytań i wątpliwości do dyspozycji pozostaje pracownik Zarządu zajmujący się realizacją założeń programu - tel. 91 48 86 311.

Copyright 2019 Miasto Szczecin
Kontakt