Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

2000 pediatrów przyjechało do Szczecina

piątek, 10/06/2011
2000 pediatrów przyjechało do Szczecina

W ramach Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego lekarze dyskutują o konieczności rozszerzenia profilaktycznych badań wśród dzieci i młodzieży. Konferencja potrwa do soboty.

Lekarze pediatrzy będą mogli pod okiem wybitnych specjalistów – wykładowców akademickich i praktyków poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności z różnych specjalności pediatrycznych. Podczas XXXI Zjazdu PTP poruszony zostanie problem braku wczesnej diagnostyki i badań profilaktycznych w kierunku chorób, które mogłyby zapobiec licznym, nieodwracalnym następstwom.

W trakcie ponad 40 sesji naukowych poruszone zostaną najaktualniejsze zagadnienia i problemy oraz nowoczesne metody leczenia z zakresu pulmonologii dziecięcej, diabetologii, neurologii, immunologii, kardiologii dziecięcej, transplantologii w pediatrii, alergologii u dzieci, onkologii, endokrynologii, hematologii, gastroenterologii i nefrologii dziecięcej. Równolegle z wykładami będzie prowadzony blok warsztatowy, w którym uczestnicy będą mogli wziąć udział w interaktywnych dyskusjach z dziedziny aerozoloterapii, diabetologii, spirometrii, endokrynologii, hepatologii i zmierzyć się z rzeczywistymi problemami, z którymi zetknąć się mogą w codziennej praktyce lekarskiej.
Zjazd będzie także okazją do wnikliwszego poznania problemów pediatrii w Europie i na świecie, a to za sprawą wystąpień Patricii Hamilton – Prezydenta Europejskiej Akademii Pediatrii (EAP) oraz Roberta Blocka – Prezydenta elekta Amerykańskiej Akademii Pediatrii (AAP).

Udział w uroczystości inauguracji Zjazdu potwierdzili: Pani prof. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Sekretarz Stanu w Gabinecie Premiera Bartosz Arłukowicz. W drugim dniu Zjazdu w godzinach przedpołudniowych Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego prof. Alicja Chybcika wręczy Pani Minister Zdrowia Ewie Kopacz Oskara Pediatrii z dotychczasowe działania Pani Minister na rzecz poprawy opieki nad dziećmi i młodzieżą w Polsce

Gospodarzem Zjazdu jest Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Funkcję przewodniczącego Komitetu Naukowego Zjazdu pełni prof. dr hab. med. Mieczysław Walczak a Komitetu Organizacyjnego dr hab. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski. Organizację Zjazdu powierzono firmie Symposion.
Więcej informacji na stroni http://www.31zjazd-ptp.pl/

Copyright 2019 Miasto Szczecin
Kontakt