Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Kolejne podwórka wypięknieją

środa, 06/04/2011
Kolejne podwórka wypięknieją

Dziewięć wspólnot mieszkaniowych otrzyma pieniądze na zagospodarowanie swoich terenów. W ramach tegorocznej edycji programu „Zielone Podwórka” do podziału był milion złotych.

Pieniądze podzielone zostały przez komisję, w której zasiadali między innymi niezależny ekspert z dziedziny architektury krajobrazu, ogrodnik miasta, radna Szczecina, przedstawiciele Zarządu Budynków i  Lokali Komunalnych oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Pieniądze będą przeznaczone na zagospodarowanie podwórek przy:  5-go Lipca 24 , B. Śmiałego 1, Brzozowskiego 30, Wyzwolenia 6-10/ Małopolska 55-57, Studzienna 16-21 / Żelazna 4-11, Turkusowa 17-25, Wielkopolska 27, Włościańska 31-41 i Wyzwolenia 87.

Program adresowany jest do wspólnot mieszkaniowych, które zarządzają lokalami stanowiącymi własność gminy lub spółki komunalnej (TBS, SCR). Zielone podwórka kierowane są również do wspólnot, które podpisały porozumienie/umowę z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych lub spółką komunalną na korzystanie z terenu gminnego.

W ramach programu, można ubiegać się o dotacje na zakupu materiałów i kosztów wykonania prac. W przypadku tworzenia terenów zielonych wraz np. z ławeczkami i alejkami wspólnoty mogą liczyć na dofinansowanie wysokości 75% kosztów prac. Jeśli natomiast wspólnota zdecyduje się na budowę placu zabaw, może liczyć nawet na dotację w wysokości 95%.

W sumie na rewitalizację 57 szczecińskich podwórek w ciągu czterech lat gmina przeznaczyła ok. 4,7mln  zł.

Copyright 2020 Miasto Szczecin
Kontakt