Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Policz się z cukrzycą

piątek, 31/12/2010
Policz się z cukrzycą

Kolejny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (9 stycznia 2011 r.) rozpocznie się happeningiem mającym zwrócić uwagę na problem osób chorych na cukrzycę. W półtorakilometrowym biegu mogą wziąć udział zarówno dorośli jak i dzieci, które ukończyły 8 lat.

TRASA BIEGU
Opis trasy: start na pl. Orła Białego (budynek Akademii Sztuki, Pałac pod Globusem) - prosto do ul. Grodzkiej - w lewo ul. Grodzką - w lewo w ul. Mariacką - w lewo w ul. Koński Kierat - w prawo w ul. Staromłyńską - w lewo w ul. Tkacką - jeszcze raz w lewo ul. Tkacką do ul. Grodzkiej - w lewo w ul. Grodzką - w lewo w pl. Orła Białego (do mety przy Pałacu pod Globusem).

PROGRAM IMPREZY
12:30 – otwarcie Biura Biegu (odbieranie pakietów startowych; rejestracja uczestników) dziedziniec Akademii Sztuki (Pałac pod Globusem)
13:55 – oficjalne otwarcie biegu (przejście na linię startu)
14:00 – start biegu – pl. Orła Białego (Pałac pod Globusem)
14:50 – oficjalne zakończenie biegu

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO BIEGU

Swoje zgłoszenie należy wysłac e-mailem do: i.solarek@saa.pl
lub fax-em 91 48 40 017
W temacie maila należy wpisać: III BIEG POLICZ SIĘ Z CUKRZYCĄ - zgłoszenie
W treści maila: swoje imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia.
Osoby niepełnoletnie, które chcą wziąć udział w biegu muszą przesłać dodatkowo oświadczenie rodzica/ opiekuna do pobrania tutaj.

- w dniu biegu od godziny 12:30 w biurze biegu – dziedziniec Akademii Sztuki (Pałac pod Globusem).

Po wypełnieniu i podpisaniu Formularza Zgłoszeniowego, osoba rejestrująca się otrzyma Zestaw Startowy Uczestnika. Zestawy będą do odebrania w dniu biegu od godziny 12:30 w dniu imprezy w biurze biegu. Zestawy startowe nieodebrane do wyznaczonej godziny będą przekazane uczestnikom, którzy nie zakwalifikowali się wcześniej do biegu w wyniku braku miejsc.

Do udziału w Imprezie mogą rejestrować się tylko te osoby, które w dniu 9 stycznia 2011 r. będą miały, co najmniej 8 lat (urodzone przed 9. 01. 2003 r.). W przypadku wszystkich osób niepełnoletnich (8-18 lat) będzie dodatkowo wymagany podpis rodzica lub prawnego opiekuna na Oświadczeniu o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych (znajdziecie go w dolnej części formularza zgłoszeniowego), potwierdzającym zgodę na udział osoby niepełnoletniej w imprezie.

KILKA WAŻNYCH RAD
- Przyjdź na imprezę przebrany w strój do biegania
- Ogranicz liczbę rzeczy pozostawianych w szatni do minimum i nie bierz ze sobą na bieg rzeczy wartościowych.
- Po zakończonym biegu nie zapomnij rozciągnąć mięśni nóg (stretching).
- Sprawdź wcześniej prognozę pogody na dzień imprezy i odpowiednio się ubierz
- Nie spożywaj ciężkostrawnego posiłku przed startem w biegu. Lekki posiłek najlepiej zjeść na około 2 godziny przed biegiem.

ZESTAW STARTOWY UCZESTNIKA
W skład Zestawu Startowego Uczestnika wchodzi: numer startowy, 4 agrafki. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają: okolicznościowy medal, ciepłą herbatę, dyplom uczestnictwa w biegu (wersja elektroniczna do wydrukowania, wysłana mailowo).

DOJAZD NA MIEJSCE IMPREZY
Każdy Uczestnik dojeżdża na miejsce imprezy we własnym zakresie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych w okolicy trasy biegu sugerowaną formą dojazdu na imprezę są środki komunikacji miejskiej (tramwaj, autobus)
SZATNIE
W dniu imprezy będzie możliwość przebrania się w szatni oraz przechowania swoich rzeczy osobistych (nie wartościowych), zlokalizowanej w pomieszczeniach Akademii Sztuki – Pałac pod Globusem (wejście przez dziedziniec). Rzeczy w depozycie będzie można pozostawić wyłącznie w specjalnych workach, które Uczestnik pobiera jako pakiet startowy. Za rzeczy pozostawione w szatni Organizator nie odpowiada.

REGULAMIN
Każda osoba rejestrująca się do uczestnictwa w imprezie „Policz się z cukrzycą” jest zobowiązana do zapoznania się z treścią Regulaminu biegu "Policz się z cukrzycą".
Każdy Uczestnik biegu „Policz się z cukrzycą” będzie zobowiązany do pisemnego potwierdzenia faktu zapoznania się z treścią Regulaminu Biegu "Policz się z cukrzycą" biegu podczas dokonywania rejestracji poprzez złożenie podpisu na Formularzu Rejestracyjnym.
Wszyscy Uczestnicy biorący udział w biegu „Policz się z cukrzycą” są zobowiązani do założenia na czas biegu numeru startowego, otrzymanego w ramach Zestawu Startowego Uczestnika.
Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania i odmowy dopuszczenia do udziału w Imprezie każdego Uczestnika, który nie będzie ubrany w powyższy sposób.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Bieg „Policz się z cukrzycą” odbędzie się bez względu na pogodę przy wyłączonym ruchu ulicznym w obrębie podanej trasy biegu.
- Ze względu na happeningowy charakter biegu trasa nie jest atestowana, nie ma również pomiaru czasu.
- Udział w biegu jest nieodpłatny.
- W biegu nie ma podziału na kategorie wiekowe i każdy Uczestnik biegu na linii mety otrzyma pamiątkowy medal.
- Zbiórka zawodników odbędzie się bezpośrednio na starcie przed biegiem.
- Ilość Uczestników biegu „Policz się z cukrzycą” jest ograniczona do 950 osób.
- Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy tj. od godz.14:00 do godz. 14:50 w dniu 9.01.2011 r.
- Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie imprezy, które mogą zostać podane do publicznej wiadomości bezpośrednio w dniu imprezy.

Copyright 2020 Miasto Szczecin
Kontakt