Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Kolejny Orlik w Szczecinie

piątek, 23/04/2010
Kolejny Orlik w Szczecinie

Dziś tj. 22 kwietnia br. oddano do użytku kolejny kompleks boisk sportowych powstałych w ramach programu  „Moje Boisko Orlik 2012” w  VII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Jana Styki 13.

W uroczystym otwarciu obok uczniów i nauczycieli uczestniczyli również m.in.: przedstawiciele władz samorządowych miasta i województwa.

W programie uroczystości znalazł się m.in.: wyjątkowy mecz piłkarski, który został rozegrany pomiędzy reprezentacją „Siódmego liceum”, a reprezentacją Pogoni Szczecin, złożoną z byłych i obecnych jej zawodników.

Koszt realizacji kompleksu boisk wyniósł  1 450 000,-zł  w tym dotacja z MSiT i Urzędu Marszałkowskiego  666 000,-zł  (środki UM Szczecin 784 000,-zł).

W ramach prac wykonano na terenie inwestycji:

 • boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach  62 x 30 m, powierzchnia 1860 m²,
 • boisko do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,10 x 32,10 m, powierzchnia 613,11 m² (nawierzchnia poliuretanowa),
 • bieżnie prostą z poliuretanu,
 • małą architekturę, ciągi komunikacyjne, nasadzenia, kosze na śmieci, ogrodzenie boisk o wysokości 4 m z piłkochwytami o wysokości 6m.,
 • instalację oświetleniową,
 • zaplecze sanitarno- szatniowe,
 • instalację do monitoringu wizyjnego.

Ponadto w ramach inwestycji wykonano wymagane uzbrojenia terenu w postaci sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, a także drenaż boisk do piłki nożnej i ciągi komunikacyjne. Zadania zostały zrealizowane zgodnie z założeniami programu rządowego     „Moje Boisko – Orlik 2012”. 

Do końca tego roku w Szczecinie ma być 20 ” Orlików”.

Zgodnie z założeniami programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w godzinach przedpołudniowych obiekty wykorzystywane są do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w VII LO, natomiast w godzinach popołudniowych obiekty służą grupom uczestniczącym w sportowych zajęciach pozalekcyjnych, jak również udostępniane są nieodpłatnie społeczności lokalnej, także w weekendy. Zajęcia sportowe  prowadzone są i koordynowane przez animatora sportu.

Do zadań animatorów należy:

 • aktywizacja sportowa uczniów i mieszkańców;
 • organizacja osiedlowych zawodów sportowych (liga osiedlowa);
 • organizacja imprez sportowych i sportowo- rekreacyjnych;
 • ustalanie harmonogramu zajęć na obiektach;
 • współpraca z innymi trenerami środowiskowymi, świetlicami środowiskowymi, radami osiedlowymi, domami dziecka, Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz Urzędem Miasta (wspólne zawody, ligi międzyosiedlowe, turnieje, festyny osiedlowe)
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zajęć;
 • dozorowanie obiektów sportowych;
 • kontrola stanu podległych obiektów (zlecanie zabiegów pielęgnacyjnych, sprzątania, drobnych napraw, modernizacji)

Animatorzy środowiskowi zostali zatrudnieni w szkole w połowie marca 2010 r. i od momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, prowadzą cykliczne zajęcia dla mieszkańców przylegających osiedli.

Copyright 2019 Miasto Szczecin
Kontakt