Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

ekoPatrol

Specjalny dron wyposażony w czujniki będzie mierzył poziom szkodliwych substancji w powietrzu i precyzyjnie wskazywał źródła smogu, a urzędnicy na elektrycznych skuterach błyskawicznie dojadą tam, gdzie zanieczyszczane jest nasze środowisko. Ekopatrol to kolejne działanie Miasta w ramach programu Klimat dla Zdrowia.

To jakim powietrzem oddychamy jest bardzo istotne dla nas wszystkich. Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że w Szczecinie nieznaczne przekroczenia obowiązujących standardów jego jakości odnotowuje się raptem przez kilkanaście dni w roku. Nie zwalnia nas to jednak z dalszych działań na rzecz środowiska naturalnego. Aby jeszcze bardziej je usprawnić Miasto wykorzysta takie zdobycze techniki jak dron z czujnikami smogu i elektryczne skutery.

Dron, który wyleci nad miasto, wyposażony będzie w czujniki mierzące poziom stężenia w powietrzu szkodliwych substancji, m.in. pyłów PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)piranu. Jako główną przyczynę ich wysokich wartości wskazuje się niską emisję pochodzącą z indywidualnego ogrzewania mieszkań, a konkretnie spalania niedozwolonych materiałów. Użycie drona pozwoli na precyzyjne namierzenie źródła zanieczyszczeń i szybkie skierowanie tam patrolu Straży Miejskiej, który po kontroli może nałożyć mandat na osobę dopuszczającą się tego procederu.

Oprócz pomiarów punktowych dron będzie też mierzył stężenie szkodliwych substancji obszarowo, co pozwoli na monitorowanie sytuacji w całym mieście i wytypowanie rejonów szczególnie dotkniętych zanieczyszczeniami. Dzięki temu będzie wiadomo, gdzie należy skierować dalsze działania. Docelowo stworzona w ten sposób mapa jakości powietrza z aktualnymi pomiarami ma być udostępniona mieszkańcom.

Drugi filar Ekopatrolu to dziesięć skuterów elektrycznych, które wkrótce pojawią się na szczecińskich ulicach. Będą z nich korzystać przedstawiciele miejskich służb, aby sprawniej i szybciej reagować w terenie na szkodzące środowisku działania: spalanie niedozwolonych materiałów i substancji, nielegalne wysypiska czy bezprawną ingerencję w zieleń.

 

UWAGA! NIE PAL CZYM POPADNIE

W czasie spalania śmieci powstają substancje, które mają silne działanie rakotwórcze. Sami wytwarzamy te szkodliwe związki, kiedy spalamy śmieci w piecach i kotłach węglowych. Produkty spalania odpadów przedostają się do otoczenia, osiadają na roślinach, przedmiotach, a wraz z wdychanym powietrzem dostają się do organizmu.

Powstające w czasie spalania śmieci furany i dioksyny, węglowodory aromatyczne, chlorowodory, wpływają negatywnie na nasze zdrowie – mogą powodować nowotwory w różnych częściach ciała (dioksyny są to jedne z silniejszych trucizn, których toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach).

Wysokie wartości stężeń pyłów PM 10, PM 2,5 oraz benzo/a/pirenu rejestruje sie w okresach grzewczych, szczególnie w styczniu, lutym, marcu, listopadzie i grudniu. Jako główną przyczynę wysokich wartości wskazuje się niską emisję pochodzącą z indywidualnego ogrzewania mieszkań. Dlatego tak ważne jest, czym palimy w piecach.

Nie można spalać w urządzeniach grzewczych m.in.: zanieczyszczonych odpadów drewnianych tj np. impregnowanego i lakierowanego, zanieczyszczonych materiałów substancjami chemicznymi (np. nasączone szmaty), pojemników i butelek z tworzyw sztucznych po napojach, farbach i lakierach, rozpuszczalnikach i in. substancjach chemicznych, zużytych opon i innych odpadów z gumy, różnych przedmiotów z tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, impregnowanej tektury.

Od kilku lat strażnicy miejscy i urzędnicy z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska prowadzą kontrole w tym zakresie. Za spalanie odpadów grozi mandat w wysokości do 500 zł lub grzywna do 5 tys. zł, gdy sprawa trafi do sądu.

Copyright 2019 Miasto Szczecin
Kontakt