Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Jezioro Szmaragdowe

Jezioro Szmaragdowe

Uważa się je za najpiękniejszy zakątek okolic Szczecina. Swoją nazwę zawdzięcza charakterystycznemu zabarwieniu wody wskutek zawartości węglanu wapnia i odbijaniu się światła od kredowego dna. Otoczone jest przez urwiste strome zbocza dochodzące do wysokości 50 metrów. Od momentu powstania jezioro ulegało wielokrotnym zmianom przez osuwanie się dużych mas ziemi.

Powierzchnia 4,5 ha. Głębokość do 20m. Jezioro powstało w wyrobisku dawnej kopalni kredy, eksploatowanej przez, powstałą w 1880 roku, pobliską fabrykę cementu portlandzkiego "Stern". Wydobywano tutaj też kwarce i iły, a także odkryto złoża węgla brunatnego. 26 lipca 1925 roku kopalnia została zalana przez wodę wybijającą z południowej ściany wyrobiska. Na dnie jeziora wciąż znajdują się pozostałości górniczych maszyn i urządzeń. Do dziś przy jeziorze zachował się mostek betonowy, będący fragmentem torowiska kolejki, która służyła do wywozu urobku kredy do pobliskiej cementowni.

W pobliżu jest taras widokowy, z którego można obserwować panoramę rozciągającą się na dolinę dolnej Odry, i miasto Szczecin. Nad południowym brzegiem znajduje się niszczejąca baza strażacka wraz z podziemnym systemem korytarzy, obiekty te zostały wybudowane jeszcze przez Niemców.

Nad jeziorem i w jego okolicach żyje wiele chronionych gatunków zwierząt. Wśród nich są nietoperze zimujące m.in. w pobliskich bunkrach. W jeziorze żyje wiele gatunków ryb, a wśród nich bas słoneczny. W pobliżu znajduje się punkt widokowy "Polana Widokowa", "Grota" oraz ścieżki spacerowe.

Lokalizacja:
mapa
Copyright 2020 Miasto Szczecin
Kontakt