Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Stanisław Krzywicki

Stanisław Krzywicki - Wieloletni dyrektor Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Dzięki jego uporowi, prowincjonalna biblioteka stała się jedną z najważniejszych i najnowocześniejszych placówek bibliotecznych w kraju. Rozległe kontakty Stanisława Krzywickiego z osobami i instytucjami w kraju i na całym świecie świadczą o głębokim zrozumieniu spraw kultury nie tylko polskiej, ale wszystkich narodów.

Ta szeroko pojmowana misja upowszechniania innych kultur, znalazła swoje potwierdzenie w takich przedsięwzięciach jak: powstanie czytelni rosyjskiej, niemieckiej i francuskiej w Książnicy Pomorskiej czy założenie Ośrodka Studiów Buddyjskich i Kultur Dalekiego Wschodu, jak również nawiązaniu współpracy kulturalnej z takimi państwami jak: Niemcy, Rosja, Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, Francja, Anglia, Indie.
 Podpisane porozumienie z Biblioteką Narodową w Sankt Petersburgu zapewniło znaczne powiększenie zbiorów rosyjskich w Książnicy. Te kontakty mają także ułatwić utworzenie w Szczecinie Biblioteki Słowiańskiej. W swoim aktywnym życiu Stanisław Krzywicki dużo miejsca poświęca działalności społecznej. Jest wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, wiceprezesem Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej, prezesem Szczecińskiego Towarzystwa Kultury, Korporacji Twórców, Artystów i Dziennikarzy, Zachodniopomorskiego Ośrodka Łączności z Polonią, prezesem Zarządu Okręgu Polskiego Związku Filatelistów w Szczecinie i członkiem Zarządu Głównego PZF.

Wszystkie działania podejmowane przez Stanisława Krzywickiego na trwałe wpisały się w krajobraz naszego miasta i sprawiają, że Szczecin staje się miejscem stycznym dla różnych kultur i narodowości.

Copyright 2019 Miasto Szczecin
Kontakt