Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Kpt. ż.w. Wojciech Jacobson

Kpt. ż.w. Wojciech Jacobson

Kpt. ż. w. Wojciech Jacobson - Jachtowy kpt. ż. w. Wojciech Jacobson jest jednym z najbardziej doświadczonych polskich kapitanów jachtowych, ma w swoim dorobku wiele sukcesów regatowych i ponad 260 tysięcy mil morskich które przepłynął po morzach całego świata. Do najważniejszych należą rejsy wokółziemskie i opłynięcie obu kontynentów amerykańskich, z pierwszym w świecie pokonaniem Przejścia Północno-Zachodniego z zachodu na wschód.

Nie są mu również obce wody Przylądka Horn czy Cieśniny Magellana. Jest zasłużonym działaczem JK AZS. Jako wybitny popularyzator żeglarstwa, członek licznych komisji i kapituł nagród żeglarskich był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany między innymi krajowym "Srebrnym Sekstantem" (dwukrotnie), "Conradem 2009" oraz Wielkim Toporem Kaperskim Bractwa Wybrzeża, a także w 1998 r. kanadyjską nagrodą Derek Zavitz Memorial Award.

 Osiągał również znakomite wyniki w regatach morskich, w tym: - w 1955 r. II miejsce na Żeglarskich Mistrzostwach Polski, - w 1971 r. III miejsce na Mistrzostwach Polski Jachtów Morskich, - w 1971 r. I miejsce w regatach Ostseewoche, - w 1977 r. i miejsce w Bałtyckich Regatach Samotników w kl. HTC. Jego kompetencje zawodowe wraz z przymiotami osobistymi powodują, iż cieszy się on powszechnym szacunkiem w nie tylko w szczecińskim środowisku żeglarskim. Wojciech Jacobson jest od dziesięcioleci zaangażowany w proces edukacji morskiej szczecinian, w tym m.in. jako Kierownik Wyszkolenia SŻ AZS Szczecin, Przewodniczący Rady Instruktorów (SŻ WKKFiT), Przewodniczący Kolegium Sędziów SŻ WKKFiT oraz Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej OZŻ, w tym także na stopień kapitana jachtowego.

Swoją wiedzę i umiejętności przekazywał również żeglarzom z całego świata, w tak odległych krajach jak Libia czy Kanada (Kanadyjska Szkoła pod Żaglami). Za swoje dokonania jest ceniony w środowisku polonijnym, a Polish Florida Yacht Club nadał mu swoje honorowe członkostwo. Nie jest mu obca trudna sztuka pisania, ponieważ systematycznie publikuje swoje artykuły w czasopismach żeglarskich - jest również autorem miniatury ,,Marią do Peru”. Biegle włada kilkoma językami korespondując z sympatykami żeglarstwa na całym świecie. Ponadto, jego pracowitość, skromność, uczynność oraz koleżeńskość w kontaktach zawodowych i poza zawodowych powodują, iż znakomicie już dziś wypełnia rolę popularyzatora Szczecina oraz walorów jakie Miasto oferuje międzynarodowemu środowisku żeglarskiemu.

Copyright 2020 Miasto Szczecin
Kontakt