Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Kazimierz Wóycicki

Kazimierz Wóycicki

Kazimierz Wóycicki - studiował na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniewersytetu Lubelskiego. W latach 1972-1975 współpracował ze wschodnioniemiecką "Akcją Pokuty". Utrzymywał liczne kontakty z opozycją wschodnioniemiecką. W okresie 1973-1983 pracował w redakcji miesięcznika "Więź", jako współpracownik Tadeusza Mazowieckiego. Publikował m.in. na temat Stanisława Brzozowskiego, Floriana Znanieckiego, Jules Lequier, Emanuela Levinasa. Był twórcą recenzji filmowych i literackich, w szczególności dot. "Młodej Fali", publikował wywiady ze Stanisławem Barańczakiem, Adamem Zagajewskim, Ryszardem Krynickim, Ewą Kuryluk. Współpracował ze środowiskami opozycji demokratycznej. Był redaktorem i publicystą prasy drugiego obiegu, w szczególności w redakcji miesięcznika "Głos", a także działaczem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie.

Został internowany podczas stanu wojennego. W latach 1983-1985 studiował Politologię i Historię Współczesną na Uniwersytecie we Fryburgu. Był stypendystą KAAD oraz Fundacji Konrada Adenauera. W tym samym czasie był dziennikarzem sekcji polskiej BBC, twórcą licznych reportaży z Niemiec, a także wywiadów. Po powrocie do kraju objął funkcję sekretarza Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie odpowiedzialnego za kontakty zagraniczne. Jednocześnie był zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika "Więź". Odbył liczne wyjazdy do Niemiec w celu poszerzenia kontaktów „Solidarności” z partnerami niemieckimi.

 

W latach 1990-1993 był redaktorem naczelnym "Życia Warszawy". następnie dziennikarzem i redaktorem naczelnym działu informacji krajowej Wiadomości I Programu TVP. 

Od 2004 r. był dyrektorem szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Od kwietnia 2008 r. jest doradcą Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie Szczecińskim.
W październiku 2007 r. otrzymał Krzyż Zasługi na wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

 

Twórczość
•    Czy bać się Niemców? (wstęp Stanisław Stomma; CDN 1990)
•    Niemcy współczesne i stosunki polsko-niemieckie (Instytut Niemiec i Europy Północnej, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej 2003, ISBN 83-88044-81-8; seria: "Polsko-Niemiecka Biblioteka Szczecińska")
•    Kalendarium niezwykłego miasta. Szczecin 1945-1989 (wespół z Anną Bartczak; Instytut Niemiec i Europy Północnej, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej 2004, ISBN 83-88044-12-5)
•    Niemiecki rachunek sumienia. Niemcy wobec przeszłości 1933-1945 (Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2004, 2005, ISBN 83-89247-70-4; seria: "Zrozumieć Niemcy", t.2)
•    Europejski konflikt pamięci (Fundacja Konrada Adenauera, Przedstawicielstwo w Polsce, 2008; seria: "Raporty Fundacji Konrada Adenauera")
•    Jak rozmawiać z Niemcami. O trudnościach dialogu polsko-niemieckiego i jego europejskim wyzwaniu (we współpracy z Waldemar Czachur: Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009, ISBN 978-83-7432-455-7)
 

Copyright 2019 Miasto Szczecin
Kontakt