Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Hans Teglers

Hans Teglers – urodził się 12 marca 1958 r.; obecnie podpułkownik armii duńskiej. Wychowywał się w rodzinie o tradycjach patriotycznych, jego ojciec był jednym z niewielu członków duńskiego ruchu oporu podczas II wojny światowej. On sam jest doskonałym znawcą tradycji i historii oręża polskiego, w tym polskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej. Od sierpnia 1999 r. do końca czerwca 2008 r. odbywał służbę w Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO w Szczecinie, w którym pełnił najpierw funkcję oficera sztabowego, następnie zastępcy oraz szefa Branży Komunikacyjnej. W tym czasie podpułkownik Hans Teglers odgrywał kluczową rolę w budowie i realizacji koncepcji dalszego rozwoju Kwatery w Szczecinie. W 2003 r. brał udział w przygotowaniach do egzaminu na Przejściową Zdolność Operacyjną, w 2004 r. sprawował funkcję pełniącego obowiązki w ramach ćwiczeń Capable Warrior w Danii, w 2007 uczestniczył w misji wojsk NATO w Afganistanie. Pełnił także funkcję członka komitetu Klubu Oficerskiego, a w latach 2003/2004 był prezydentem tego klubu. W okresie swojej służby został uhonorowany polskimi odznaczeniami wojskowymi.

Podpułkownik Hans Teglers jest nie tylko wybitnym oficerem sztabowym, odegrał on również bardzo ważną rolę w procesie integracyjnym szczecińskiej Kwatery. Realizując założenia międzynarodowego sojuszu, który obok militarnej współpracy pomiędzy Polską, Danią i Niemcami zakłada również szeroko rozumianą integrację różnorodnych środowisk tych państw, aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym Szczecina. Był swoistym łącznikiem środowisk artystycznych i wojskowych, inicjatorem szeregu wystaw, koncertów, wernisaży i spotkań odbywających się w Szczecinie i w Danii, w których udział brali przedstawiciele NATO, ich rodziny i przyjaciele.

Hans Teglers związał się szczególnie ze środowiskiem artystów skupionych wokół Galerii „TRYSTERO”, prowadzonej przez Teresę Bojułko i Przemysława Cerebież-Tarabickiego oraz Galerii Piastów 75 prowadzonej przez Jarosława Eysymonta. Z inicjatywy Hansa Teglersa w 2001 r. w Galerii „TRYSTERO” zorganizowano pierwszą międzynarodową wystawę pod nazwą „Together”.

Hans Teglers poprzez tworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy szczecińskim, a duńskim środowiskiem artystycznym stał się ambasadorem Szczecina poza jego granicami, w szczególności w Danii, której jest obywatelem. Szczecin zyskał w osobie podpułkownika Hansa Teglersa niestrudzonego popularyzatora twórczości szczecińskich artystów wśród duńskiego środowiska wojskowego i artystycznego, czym przyczynił się do promocji Miasta i rozsławił jego dobre imię w świecie.

Copyright 2020 Miasto Szczecin
Kontakt