Plany realizacyjne

Plany realizacyjne

2015 to kolejny już V etap wdrażania Systemu Informacji Miejskiej w Szczecinie. W tym roku zainstalowane zostaną tablice z nazwami ulic w osiedlu Zawadzkiego – Klonowica oraz częściowo Pogodno. Przewiduje się również wymianę tabliczek z numerami policyjnymi na obiektach należących do Gminy Miasto Szczecin w osiedlach: Turzyn, Śródmieście Zachód, Niebuszewo - Bolinko, Niebuszewo, Zawadzkiego – Klonowica, Arkońskie - Niemierzyn i Pogodno.

W wybranych miejscach oraz na kolejnych obiektach zabytkowych w mieście zainstalowane zostaną tablice oznakowania miejsc wyjątkowych.
W tym roku pojawi się także w przestrzeni miejskiej nowy element SIM. W czterech wytypowanych lokalizacjach, przy trasach wjazdowych do miasta powstaną witacze - wolnostojące konstrukcje utrzymane w kolorystyce Floating Garden.