Kontakt

Dział Ewidencji Dróg, Inżynierii Ruchu i Oznakowania Sieci Drogowej — IE
Mariola Leksińska
Telefon: 914 800 527
e-mail: mleksinska@zditm.szczecin.pl