Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Skwer im. Telesfora Badetki

Telesfor Badetko (1920-1992)

Harcmistrz, pedagog, organizator szkolnictwa zawodowego w Policach i w Szczecinie w latach 50.

Urodził się 5 stycznia 1920 r. w podwarszawskim Zenonowie. W wieku 15 lat wstąpił do 9. Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej w Wołominie. 1 lutego 1936 roku złożył przyrzeczenie harcerskie, któremu pozostał wierny do końca życia. W czasie wojny był dowódcą oddziału partyzanckiego „JERZYKI” Szare Szeregi A.K. w stopniu kapitana, pseudonim Wiktor.

Harcerstwo i praca z młodzieżą – była pasją jego życia. W 1957 roku współorganizował Hufiec ZHP Szczecin – Pogodno i został jego pierwszym Komendantem.

W pracy instruktorskiej nawiązywał do przedwojennych tradycji, symboli i stopni harcerskich. To nie podobało się ówczesnej władzy i dlatego w 1960 roku został odwołany z funkcji komendanta hufca. Mimo tego niestrudzenie kontynuował pracę z młodzieżą. W 1960 r. założył harcerski teatrzyk kukiełkowy „Zuch”.

Druh Telesfor został wyróżniony odznaczeniami nie tylko harcerskimi. W 1996 r. dzięki staraniom harcerzy i przyjaciół, skwer otrzymał jego imię. 9 maja 1999 r. na skwerze stanął pomnik dłuta Profesor Janiny Jeleńskiej – Papp, dawniej jego harcerki, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Druh Telesfor zmarł 11 stycznia 1992 r. Został pochowany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, u boku swojej żony harcerki Marii.

Copyright 2019 Miasto Szczecin
Kontakt