Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Aleja Żeglarzy

Aleja Żeglarzy

Aleja Żeglarzy w Szczecinie, nazywana Aleją spełnionych marzeń, ulokowana jest na nadodrzańskich nabrzeżach. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło w 2013 roku.

Aleja Żeglarzy jest plenerową wystawą – opowieścią o morzu, żeglarzach i Szczecinie, począwszy od X wieku do czasów współczesnych.

Ulokowano na niej wiele elementów plastycznych, między innymi:
Łódź Wyszaka – legendarnego szczecińskiego kupca i pirata z XII wieku,
rzeźby przedstawiające kapitanów Kazimierza Haskę i Ludomira Mączkę
kota żeglarza Umbriagę,
rzeźby pokazujące urządzenia nawigacyjne: astrolabium, chronometr, kompas, sekstant,
tablice historyczne z brązu obrazujące związki Szczecina i Pomorza Zachodniego z morzem oraz historię regionalnego żeglarstwa, Mapę Mare Dambiensis – Morza Dąbskiego.

Aleja jest tworzona etapami i obejmuje oba nadodrzańskie nabrzeża zlokalizowane w obrębie dawnego Starego Miasta

Copyright 2019 Miasto Szczecin
Kontakt