Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Park Leśny Mścięcino

Park Leśny Mścięcino

Leśny obszar rekreacyjny wchodzący w skład leśnego kompleksu promocyjnego Puszcze Szczecińskie, część Puszczy Wkrzańskiej o powierzchni 297,46 ha. Położony na Wzgórzach Warszewskich w rejonie osiedla Mścięcino podzielonego granicą między miastami Police i Szczecin. Przez park przepływają Przęsocińska Struga i Grzybnica. W północnej części parku przy obecnej ul. Ofiar Stutthofu w Policach w czasie II wojny światowej istniał obóz pracy przy hitlerowskiej fabryce benzyny syntetycznej w Policach będący podobozem KL Stutthof (niem. Außenlager Pölitz bei Stettin). Przez południową i wschodnią część parku prowadzi szlak turystyczny czerwony czerwony pieszy szlak „Ścieżkami Dzików”.

Copyright 2020 Miasto Szczecin
Kontakt