Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Park Leśny Arkoński

Park Leśny Arkoński

Fragment Puszczy Wkrzańskiej, o powierzchni 976,9 ha, położony w północnej i północno-zachodniej części Szczecina na Wzgórzach Warszewskich. Obejmuje swoim obszarem północne części osiedli Arkońskie-Niemierzyn, zachodnią część osiedla Osów, a także wschodnią granicę osiedla Głębokie. Zajmuje falisty teren o deniwelacji około 100 m (Płaskowzgórze Warszewskie osiąga wysokość 120 m n.p.m., a jezioro Głębokie 19 m n.p.m.). Las Arkoński porasta las mieszany, w którym występuje sosna zwyczajna, buk zwyczajny oraz dąb, brzoza brodawkowata, topole, olsza czarna. Wiele gatunków zostało wprowadzonych przez człowieka, jak modrzew europejski i daglezja zielona. Krajobraz Parku Leśnego jest urozmaicony, znajdują się tu liczne wzniesienia, tj. Wzgórze Arkony (70,3 m n.p.m.) i Wzgórze Sobótki (około 70 m n.p.m.). Przez teren parku przepływa szereg potoków m.in. Osówka, Arkonka, Zielonka, Żabiniec, Kijanka. Zagłębienia terenu zajmuje kilka małych jezior m.in. Arkonka, Goplany i Głuszec oraz stawy Syrenie Stawy, Cichy Staw, Górny Staw. Jedną z najurokliwszych części Parku Leśnego Arkońskiego jest Dolina Siedmiu Młynów, która obejmuje część górnego biegu Osówki, pomiędzy osiedlami Głębokie i Osów. 

Copyright 2020 Miasto Szczecin
Kontakt