Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Wykorzystanie znaku do celów niekomercyjnych

ZASADY WYKORZYSTANIA ZNAKÓW TOWAROWYCH SZCZECINA DO CELÓW NIEKOMERCYJNYCH

Wykorzystywanie znaków towarowych Szczecina do celów niekomercyjnych wymaga uzyskania stosownej zgody w postaci licencji lub sublicencji.

NALEŻY ZŁOŻYĆ PISEMNY WNIOSEK

Aby móc nieodpłatnie wykorzystywać znaki towarowe miasta do celów niekomercyjnych, (np.: w związku z organizowaniem wydarzeń artystycznych, sportowych, koncertów, spektakli czy kampanii społecznych itp., także tych, wyróżnionych Mecenatem Miasta lub Patronatem Prezydenta Szczecina) należy złożyć pisemny wniosek.

Wniosek składa się w kancelarii poczty w Biurze Obsługi Interesantów, drogą pocztową na adres: Biuro Prezydenta Miasta pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub drogą elektroniczną na e-mail: marka@szczecin.eu.

Co ważne, wniosek musi złożyć także podmiot, który organizuje wydarzenie przy wsparciu Urzędu Miasta (umowa sponsorska, umowa promocyjna itp) i jest umownie zobowiązany do umieszczenia znaków towarowych Szczecina w materiałach promujących wydarzenie.

We wniosku należy podać dane identyfikujące wnioskodawcę, opisać wydarzenie, oraz rodzaj współpracy. W dokumencie należy zaznaczyć także rodzaje promocji przedsięwzięcia przy użyciu znaków towarowych miasta.

Załącznikiem do wniosku powinny być wizualizacje graficzne, przedstawiające sposób użycia logotypów. Po przekazaniu logotypu przez Biuro Prezydenta Miasta wnioskodawca jest zobowiązany przekazać do akceptacji każdorazowo projekt oznakowany otrzymanym logotypem miasta.

ROZPATRZENIE WNIOSKU

Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów w kancelarii poczty w Biurze Obsługi Interesantów, drogą pocztową na adres: Biuro Prezydenta Miasta pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub drogą elektroniczną na e-mail: marka@szczecin.eu

O odmowie albo wyrażeniu zgody poinformujemy na piśmie, przesłanym na adres podany we wniosku. Odmowa zgody zostanie pisemnie uzasadniona. Więcej informacji na temat zasad używania znaków towarowych identyfikujących Gminę Miast Szczecin można uzyskać pod nr tel: 914245839 – Ewelina Olszak Inspektor w Biurze Prezydenta Miasta, e mail: marka@szczecin.eu

PŁATNOŚCI

Udostępnianie znaków towarowych identyfikujących Gminę Miasto Szczecin do celów niekomercyjnych jest nieodpłatne

Opis pełnej procedury

Zarządzenie Prezydenta

Załącznik
Lokalizacja:
mapa
Copyright 2020 Miasto Szczecin
Kontakt