Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Termomodernizacja budynków

Unijne środki pozwoliły także na przeprowadzenie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Projekt zrealizowany w Szczecinie odbył się pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gminy Miasto Szczecin”.

Projektem objęto 9 budynków użyteczności publicznej.

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej:
1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap VII - Szczecińskie Centrum Świadczeń
1.Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Kadłubka 12, 71-521 Szczecin.

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap III - Termomodernizacja żłobków miejskich
2.Żłobek nr 1, ul. Żaglowa 16, 70-832 Szczecin.
3.Żłobek nr 2, ul. Kostki Napierskiego 6c, 70-783 Szczecin.
4.Żłobek nr 3, ul. Włościańska 3, 70-021 Szczecin.
Wydział Oświaty:
3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, Etap I - Termomodernizacja placówek oświatowych
5.Gimnazjum Nr 8, ul. Dubois 38/41, 71-610 Szczecin.
6.Szkoła Podstawowa nr 74 i Gimnazjum nr 29, ul. Seledynowa 50, 70-781 Szczecin.
7.Zespół Szkół nr 10, ul. Karpacka 29, 71-872 Szczecin.
8.Szkoła Podstawowa nr 11, ul. E. Plater 20, 71-632 Szczecin.
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków
4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin, etap V - Termomodernizacja miejskich bibliotek publicznych
9.Miejska Biblioteka Publiczna nr 4, ul. Ks. Barnima 25, 71-437 Szczecin.

Zakres przedmiotowy projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin” objął także szereg prac z zakresu termomodernizacji a ich skala uzależniona była od standardu energetycznego konkretnych budynków objętych projektem:

1. Miejska Biblioteka Publiczna nr 4:
docieplenie ścian zewnętrznych,
docieplenie stropodachu,
wymiana okien drewnianych i drzwi zewnętrznych

2. Żłobek nr 1:
docieplenie ścian zewnętrznyc
docieplenie stropodach
wymiana okien drewnianych
modernizacja instalacji c.o. i c.w.u

3. Żłobek nr 2:
docieplenie ścian zewnętrznych
docieplenie stropodachu
wymiana okien
modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.

4. Żłobek nr 3:
docieplenie ścian zewnętrznych
docieplenie stropodachu
docieplenie stropodachu przybudówki
wymiana okien drewnianych oraz drzwi zewnętrznych
modernizacja instalacji c.o. i c.w.u

5. Szczecińskie Centrum Świadczeń:
docieplenie ścian zewnętrznych 
docieplenie ścian SZLUX_W1 styropianem o grubości 16 cm
docieplenie stropodachu

6. Gimnazjum Nr 8:
docieplenie ścian zewnętrznych
docieplenie stropodachu niewentylowanego
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
wymiana instalacji c.o.
demontaż i montaż elektrycznej instalacji zewnętrznej i odgromowej

7. Szkoła Podstawowa nr 74 i Gimnazjum nr 29:
docieplenie ścian zewnętrznych
docieplenie stropodachu
docieplenie filarków międzyokiennych
wymiana okien i drzwi.

8. Zespół Szkół nr 10:
docieplenie ścian zewnętrznych
docieplenie stropodachu wentylowanego
docieplenie stropodachu niewentylowanego
wymiana instalacji grzewczej
modernizacja kotłowni
demontaż i montaż instalacji odgromowej

9. Szkoła Podstawowa nr 11:
docieplenie ścian zewnętrznych
docieplenie stropodachu
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
wymiana instalacji c.o.

 Zdjęcie "było": John Farrar / www.virtualszczecin.com

Copyright 2019 Miasto Szczecin
Kontakt