Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Technopark Pomerania

Na terenie inwestycyjnym 1,5 ha przy ul. Niemierzyńskiej w Szczecinie  powstaje nowoczesny kompleks Technoparku Pomerania - obiektów dedykowanych dla rozwoju i wsparcia działalności biznesu ICT i nowych technologii w regionie. Inwestycja jest kolejnym etapem rozwoju Technoparku - jesienią 2010 r. został już uruchomiony pierwszy inkubator biznesu IT w wyremontowanym zabytkowym budynku byłej szkoły przy ul. Niemierzyńskiej 17A. W funkcjonującym obecnie inkubatorze ma swoją siedzibę ok. 20 firm IT, głównie startupów, a także biura doradztwa prawnego i biznesowego oraz organizacje branżowe ICT. 

Budowane 3 nowe obiekty dostarczą 11 .500 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej i infrastruktury technicznej dla dalszego dynamicznego rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości i nowych technologii.

Dwa nowe biurowce - centrum inkubacji i innowacji - przeznaczone są na siedziby zarówno nowych firm z innowacyjnym pomysłem na biznes, jak też rozwiniętych przedsiębiorstw z branży informatycznej i telekomunikacyjnej. oferując prawie 6.000 m2 powierzchni biurowych oraz zaplecza socjalne i konferencyjne. Trzeci z budynków -centrum informatyczne - pomieści największą w regionie serwerownię, dedykowaną dla firm Technoparku oraz szerokich usług data center.

Wraz z uruchomieniem nowych obiektów, realizowany obecnie program działań Technoparku zyska nową przestrzeń i szersze możliwości. Nowoczesne biura klasy „A" zostaną przygotowane dla przyjęcia startupów oraz lokalizacji siedzib prężnie działających przedsiębiorstw ICT. Do dyspozycji najemców będzie niemal 6.000 m2 powierzchni biurowej. Ofertę uzupełnia atrakcyjna baza konferencyjno-szkoleniowa, przestrzenie laboratoryjne i wystawiennicze oraz zaplecze socjalne, w tym restauracja z tarasem. Całość zostanie zrealizowana w najwyższym standardzie technicznym. Centrum informatyczne z serwerownią przeznaczone będzie dla obsługi firm własnych Technoparku i zrzeszonych w Klastrze ICT, a także jako oferta usług skierowanych do podmiotów gospodarczych oraz administracji publicznej. Usługi data center obejmą m.in. hosting i hoteling serwerów, prowadzenie portali informacyjnych, wydzielanie dedykowanych powierzchni na potrzeby serwerowni tematycznych, masowego przetwarzania danych, wirtualizacji infrastruktury informatycznej, archiwizacji zasobów informacyjnych, przetwarzania w chmurze, etc.

Realizowane działania programowe Technoparku - wraz z rozbudową infrastruktury i oferowaną firmom nowoczesną przestrzenią lokalową i techniczną -  to głównie programy proinnowacyjne, budowanie sieci powiązań i konsolidacji branżowej firm, ułatwianie dostępu do europejskich i krajowych funduszy pomocowych oraz kapitałowych, działania na rzecz wspomagania współpracy nauki z biznesem, transferu technologii oraz projektów R&D, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe kadry informatycznej i menedżerskiej firm, a także inicjowanie wydarzeń branżowych i promocyjnych branży IT.

Zarządzającym Technoparkiem Pomerania oraz inwestorem jego rozbudowy jest Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o.

Wartość inwestycji rozbudowy to blisko 100.000.000 zł - projekt jest dofinansowany w kwocie ponad 30 mln zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. 

www.technopark-pomerania.pl

Copyright 2020 Miasto Szczecin
Kontakt