Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Szczeciński Szybki Tramwaj

Przedsięwzięcie obejmuje budowę Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od Basenu Górniczego do pętli pośredniej "Turkusowa" o długości 4 km. Powstanie torowisko biegnące po wykonanych w ramach przeprawy mostowej przez rzekę Regalicę estakadach oraz po moście. W dalszej części linia tramwajowa biegnie po terenie oraz w wykopach. Po przekroczeniu Regalicy linia tramwajowa przebiegać będzie między jezdniami ul. Hangarowej, po czym bezkolizyjnie dla ruchu samochodowego skręci do ulicy Jaśminowej, dalej prowadzona będzie pod wiaduktem kolejowym w kierunku osiedla Słonecznego. W zakres inwestycji wchodzi również budowa wiaduktów nad Szczecińskim Szybkim Tramwajem w ulicy Hangarowej i Batalionów Chłopskich oraz budowa przystanków i pośredniej pętli "Turkusowa".

Inwestycja składa się z trzech etapów:
I: Przebudowa ulicy Hangarowej dla potrzeb budowy SST wraz z niezbędnym przełożeniem uzbrojenia podziemnego.
II: Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich dla potrzeb budowy SST wraz z niezbędnym przełożeniem uzbrojenia podziemnego i przystankiem „Gryfińska”.
III: Budowa SST na odcinku od Basenu Górniczego do pętli przy ul. Turkusowej.

Wykonawca: Konsorcjum firm:
1. Szybki Tramwaj Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (Lider Konsorcjum)
2. STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (Partner Konsorcjum)

Korzyści płynące z inwestycji:
• połączenie tramwajowe centrum Szczecina z dzielnicami leżącymi na prawobrzeżu,
• poprawa oferty transportu miejskiego w mieście poprzez zwiększenie komfortu podróży, skrócenie czasu podróży, zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych,
• poprawa warunków korzystania z transportu zbiorowego przez osoby niepełnosprawne,
• zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury w związku z poprawą jej stanu technicznego,
• zwiększenie przepustowości na omawianej trasie poprzez odciążenie natężenia ruchu kołowego - SST stanie się alternatywą transportową dla codziennie dojeżdżających z prawobrzeża na lewobrzeże i odwrotnie, dlatego zakłada się, że część podróżujących zaniecha codziennego podróżowania samochodem,
• zmniejszenie awaryjności infrastruktury transportowej,
• poprawa oddziaływania na środowisko poprzez zmniejszenie hałasu i emisji spalin,
• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Szczecin (poprzez stworzenie dostępnej dla wszystkich oferty łatwego i szybkiego pokonywania dużych odległości)

Przewidywany czas ukończenia zadania:II połowa 2015 roku.

Oficjalna strona SST - www.szybkitramwaj.szczecin.pl

Copyright 2020 Miasto Szczecin
Kontakt