Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Systemy telematyczne w komunikacji miejskiej

Inwestycje dotyczące komunikacji miejskiej nie polegają tylko na zakupie coraz to nowszych autobusów czy tramwajów oraz modernizacji torowisk, pętli tramwajowych i przystanków. Cały system komunikacji musi być przede wszystkim spójny. 

„Budowa Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską dla Miasta Szczecina i aglomeracji szczecińskiej - etap I” - zakończony

- System Zarządzania Flotą dla całego taboru - obejmuje dostarczenie, instalację i uruchomienie urządzeń pokładowych (autokomputery) w 360 pojazdach (250 autobusów, 110 pociągów tramwajowych) wraz z dodatkowym wyposażeniem tj. przyciski alarmowe, zestawy do komunikacji głosowej, czujniki otwarcia/zamknięcia drzwi; powstanie tego systemu pozwoliło na osiągnięcie następujących rezultatów pod kątem usprawnienia ruchu:

a) montaż autokomputera wyposażonego w system transmisji danych i dźwięku oraz m.in. mikrofon i głośnik pozwoli dyspozytorowi na śledzenie lokalizacji wszystkich pojazdów oraz nawiązanie z nimi łączności tekstowej i głosowej, co z kolei umożliwi reakcję na wszelkie utrudnienia w ruchu wynikłe na skutek np. awarii pojazdów, zwłaszcza szynowych, które przy sztywnej trakcji szynowej uniemożliwiają ruch pozostałych pojazdów obsługujących daną linię czy trasę. Jednocześnie dyspozytor będzie miał możliwość nawiązania połączenia z innymi pojazdami komunikacji miejskiej, na trasie których zaistniało jakieś zdarzenie utrudniające ruch, wyznaczając np. trasę awaryjną, objazd i przesłać dane do autokomputera z korektą trasy

b) montaż zestawu komunikacji głosowej „kierowca – pasażer” usprawni ruch poprzez możliwość informowania pasażerów przez System Zarządzania Ruchem lub przez kierowcę, przed dojazdem do konkretnego przystanku, o tym jakie pojazdy, z jakiego peronu i za jaki czas będą z tego przystanku odjeżdżać i w jakich kierunkach

c) czujniki otwarcia / zamknięcia drzwi - montaż systemu pozwoli na określenie czasu przyjazdu pojazdu na poszczególne przystanki i czasu postoju na tych przystankach.

d) przyciski alarmowe pozwolą na szybszą reakcję kierującego pojazdem na potencjalne zagrożenie / niebezpieczną sytuację mogącą wystąpić wewnątrz pojazdu, a zauważoną przez pasażera

System Lokalizacji Pojazdów Technicznych – obejmuje wyposażenie 60 pojazdów technicznych obsługujących pojazdy komunikacji miejskiej na co dzień w komputery pokładowe i zestawy głośnomówiące, co jako element wspomagający System Zarządzania Flotą pozwoli m.in. dyspozytorowi na nawiązanie połączenia z najbliższym pojazdem technicznym w sytuacji kryzysowej (awaria pojazdu komunikacji miejskiej) i skierowanie go do szybkiego usunięcia takiego zdarzenia

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – obejmuje zakup i montaż 15 tablic przystankowej informacji pasażerskiej, przygotowanie strony internetowej dla pasażerów, instalację systemu dynamicznej informacji pasażerskiej przez SMS oraz powstanie bezprzewodowego punktu dostępu do informacji pasażerskiej;

System Monitoringu Wizyjnego w Pojazdach - zakłada pilotażowe w tej fazie wyposażenie 10 pojazdów w system monitoringu, na który składać się będzie: 5 sztuk kamer na pojazd, autokomputery z wbudowanym urządzeniem rejestrującym, stanowisko do bezprzewodowego przesyłania obrazu z autokomputera do CSZKM, mobilne stanowisko do odczytu obrazu z autokomputera w trybie off-line; instalacja systemu w znaczny sposób zniweluje akty wandalizmu i kradzieży w pojazdach, na skutek których pojazd musiałby być wycofany z trasy do czasu usunięcia zniszczeń, bądź do zakończenia interwencji odpowiednich służb, co usprawni w znaczący sposób ruch.

System Zliczania Potoków Pasażerskich obejmuje montaż w pilotażowo wytypowanych 10 pojazdach komunikacji miejskiej m.in. urządzeń rejestrujących dane z bramek liczących i przesyłających je do głównego serwera, bramek liczących oraz okablowania i innych elementów niezbędnych do prawidłowej pracy systemu; system ten jest uzupełnieniem informacji o potokach pasażerskich otrzymywanej z systemu biletu elektronicznego/karty miejskiej (przy zastosowaniu rejestracji wejścia i wyjścia).

Centrum dyspozytorsko / operatorskie oraz serwerownia obejmuje wyposażenie i instalację m.in. serwerowni, monitora centralnego oraz stanowisk administratorów i dyspozytorów; wszelkie zainstalowane urządzenia w centrali ruchu, serwerowni i oprogramowanie do nich są niezbędne w celu funkcjonowania wdrażanych urządzeń i systemów; stanowiska administratora (szt. 1) i dyspozytorów (szt. 5) będą posiadać dostęp do danych i informacji o wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej oraz pojazdach technicznych;

System Okresowego Biletu Elektronicznego obejmuje instalację 3 stanowisk do personalizacji, 30 stanowisk doładowań, zakup 70 sztuk czytników kontrolerskich oraz 50.000 kart elektronicznych; wdrożony bilet elektroniczny musi być przystosowany do rozszerzenia w przyszłości o funkcjonalności Karty Miejskiej, dzięki której mieszkańcy aglomeracji szczecińskiej będą mogli się identyfikować oraz dzięki funkcjonalności elektronicznej portmonetki płacić za usługi miejskie oraz będzie pełnić funkcję biletu elektronicznego dowolnego typu (bilet okresowy, czasowy, strefowy, wieloprzejazdowy, itp.).

„Budowa Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską dla Miasta Szczecina i aglomeracji szczecińskiej - etap II” – w realizacji

System Biletu Elektronicznego i System Karty Miejskiej - będą stanowić naturalną rozbudowę funkcjonalności zastosowanych w etapie I przedsięwzięcia. Rozszerzenie biletu elektronicznego o funkcje biletu jednorazowego, zastosowanie biletu w postaci elektronicznej portmonetki - ze względu na swoją bezstykową formę znacznie skróci czas zakupu i skasowania biletu komunikacyjnego. W systemie biletu zastosowana będzie metoda kasowania 2w (kartę przykłada się do kasownika na wejściu i przy wyjściu).

System Monitorowania Transportu - zamontowanie kamer monitorujących infrastrukturę miasta pozwoli na śledzenie ruchu na kluczowych trasach
komunikacyjnych i drogowych oraz w newralgicznych punktach aglomeracji. Sytuacja ta wpłynie na szybkie reagowanie przez dyspozytora na wszelkie utrudnienia, zarówno w ruchu ogólnym jak i komunikacji miejskiej.

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - zakłada ilościowe rozszerzenie działań podjętych w I etapie tj. zakup i montaż 80 tablic przystankowej informacji pasażerskiej, rozszerzenie funkcjonowania bezprzewodowego punktu dostępu do informacji pasażerskiej o kolejne 20 punktów oraz instalację we wszystkich 370 pojazdach multimedialnej informacji pasażerskiej – co wpłynie m.in. na usprawnienie komunikacji z uwzględnieniem systemu przesiadkowego, planowanie i skrócenie rzeczywistego czasu podróży etc.

System Monitoringu Wizyjnego w Pojazdach - rozszerzenie ilościowe prac etapu I oraz zakłada objęcie wszystkich, pozostałych 360 pojazdów komunikacji miejskiej działaniami systemu w celu m.in. poprawy bezpieczeństwa pasażerów, obserwacji ruchu wewnątrz i na zewnątrz pojazdu, a także optymalizacji trasy i czasu przejazdu przez aglomerację

System Lokalizacji i Monitoringu Pojazdów Technicznych - obsługujących "Akcję Zima" umożliwia zaplanowanie optymalnej trasy przejazdu pojazdów, dyspozytor w czasie rzeczywistym widzi na mapie, jakie ulice nie zostały odśnieżone. Możliwość komunikacji z kierowcą poprzez wiadomości tekstowe i głosowe. Pełne dane statystyczne z przejechanej przez pojazd trasy. Dzięki zainstalowaniu czujników opuszczenia/podniesienia pługa oraz czujników posypywania powstaje informacja o kilometrach dróg odśnieżonych i posypanych. Całość zintegrowana z Systemem Zarządzania Flotą - daje możliwość dostosowania pracy pługów i posypywarek do istniejącej sytuacji na drogach i pozycji pojazdów transportu publicznego.

System Transportu „na żądanie” – system daje możliwości dowozu pasażerów (którzy wcześniej zamówili ten transport) z obszarów peryferyjnych, oddalonych od aglomeracji do krańcowych przystanków komunikacji miejskiej. Rozkłady jazdy transportu na żądanie są skoordynowane z rozkładami jazdy transportu regularnego.

System Optymalizacji Sieci Komunikacyjnej – ma charakter systemu integrującego, ponieważ na podstawie danych zebranych z wszystkich systemów i urządzeń,
korzystając z nowoczesnego serwera i oprogramowania, sam dokona optymalizacji sieci i wskaże (zaproponuje) nowe linie, trasy objazdy itp. tak aby usprawnić ruch i skrócić czas podróży pasażerów (dostosowanie przesiadek itp.)

Centralny System Zarządzania Komunikacją Miejską zostanie w całości wprowadzony w drugiej połowie 2014 roku.

Copyright 2019 Miasto Szczecin
Kontakt