Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Stołczyńska, Trzebusz, Dunikowo

W każdym mieście mile widziani są inwestorzy. W ramach unijnych projektów trwa modernizacja ulic i terenów położonych na obrzeżach miasta, która zwiększa atrakcyjność inwestycyjną danych miejsc. 

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej

I. OPIS INWESTYCJI
W ramach inwestycji przewiduje się doprowadzenie mediów w budowanej, w ramach inwestycji, drodze prowadzącej do terenów przemysłowych na działkach 2/4 i 2/7 z obrębu 3058 przy ulicy Stołczyńskiej 2/Nad Odrą w Szczecinie.

II. REZULTATY INWESTYCJI

Realizacja inwestycji przyniesie efekt w postaci skomunikowania terenów przemysłowych o łącznej powierzchni ok. 38.71 ha z drogami publicznymi. Wykonanie zakładanych prac budowlanych spowoduje podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenu, co z pewnością zaowocuje pozyskaniem inwestora i pozytywnie wpłynie na rozwój Miasta Szczecin w szczególności w obrębie dzielnic dotkniętych bezrobociem po upadku Stoczni Szczecińskiej.

Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do stref inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje przemysłowo - składowe

Zakres projektu obejmuje działania w wyniku których wykonane zostanie kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa oraz połączenie terenów Trzebusza i Dunikowa z układem komunikacyjnym autostrady A6 i miasta Szczecina. 

W ramach projektu planuje się:
- opracowanie pełnej dokumentacji budowlanej koniecznej do realizacji przedmiotowej inwestycji,
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa (sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, kanalizacja deszczowa),
- wybudowanie dróg dojazdowych umożliwiających skomunikowanie terenów inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa z autostradą A6 oraz centrum Miasta Szczecina. 

II. REZULTATY INWESTYCJI

Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia następujących celów:
- polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej,
- utworzenie warunków do lokowania inwestycji,
- zwiększenie dostępności inwestycyjnej w regionie,
- wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz konkurencyjności Szczecina i regionu,
- wzrost ilości nowych inwestycji zlokalizowanych w regionie.

Copyright 2020 Miasto Szczecin
Kontakt