Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Skwer im. Janiny Szczerskiej

Dziś każdy mieszkaniec Szczecina wie, że skwer im. Janiny Szczerskiej to jedno z ładniejszych miejsc w naszym Mieście. Budowa fontanny wraz z iluminacją świetlną, nowoczesne place zabaw, nowe chodniki i alejki – wszystko to zostało zrealizowane w ramach projektu „Szczecin miastem zieleni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

Fontanna, która jest podświetlana kolorami Floating Garden stanowi centralny punkt skweru. Jej powierzchnia wynosi aż 700 m2, a objętość po wypełnieniu wodą – około 360m3. 

W ramach przedsięwzięcia wykonano również dwa place zabaw – dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat oraz od 7 do 15 lat. Skwer został oświetlony, postawiono nowe ławki, na których można usiąść
i odpocząć. Przeprowadzono również prace konserwatorskie i pielęgnacyjne, które miały na celu upiększenie istniejącej w tym miejscu zieleni. Wszystko to przyczyniło się do tego, że zieleniec stał się doskonałym miejscem do wypoczynku dla mieszkańców Szczecina. 

W 2011 roku skwer im. Janiny Szczerskiej został wyróżniony za przemiany, które na nim zaszły.
Z zaniedbanego terenu zmienił się w reprezentacyjną i atrakcyjną przestrzeń publiczną.

Projekt „Szczecin miastem zieleni”, w ramach którego zagospodarowano teren zieleńca im. Janiny Szczerskiej w 50% został sfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu to 4.500.000 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 2.250.000zł. 

Copyright 2020 Miasto Szczecin
Kontakt