Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Ścieżka Botaniczna na Cmentarzu Centralnym

Największy cmentarz w Polsce, a trzeci w Europie, oficjalnie otwarty dnia 6 grudnia 1901. Wzorowany na nekropoliach Hamburga i Wiednia. Obecnie zajmuje powierzchnię: 167,8 hektara. Od założenia cmentarza spoczeło tu ponad 300 tys. zmarłych. Obecnie jest jednym z najpiękniejszych parków przyrodniczych naszego Miasta.

Ścieżka dendrologiczna prowadzi do najbardziej interesujących pod względem botanicznym miejsc najstarszej części nekropolii. Ścieżka jest uzupełnieniem traktu historycznego, otwartego w 2010 roku.

Ścieżka wskazuje ciekawe, rzadkie gatunki drzew i krzewów o bogatej symbolice, które stanowią tło zabytkowych nagrobków, pomników i obiektów architektury. Wśród nich pochodzące z różnych stron świata odmiany świerków, dębów, jodeł, dekoracyjne cyprysy, różaneczniki, ostrokrzewy, czy wreszcie egzotyczny miłorząb.

Rozpoczyna się we wschodniej części cmentarza, przy Bramie Głównej. Jej przebieg jest uzupełnieniem i w części pokrywa się z inną trasą tematyczną na cmentarzu – traktem historycznym (którego otwarcia dokonano w minionym sezonie turystycznym). 

Na początku trasy ustawiono główną tablicę informującą o przebiegu ścieżki dendrologicznej oraz o lokalizacji wybranych drzew. Ścieżka prowadzi głównymi alejkami a każdy obiekt warty uwagi oznaczony jest odrębną tablicą zaopatrzona w informację tekstową na temat danego gatunku oraz zdjęcie charakterystycznych jego cech: liścia, kwiatu, owocu i nasiona. Informacja podana jest w dwóch językach: polskim i niemieckim. 

Wraz z tablicą główną na trakcie posadowiono 33 tablice informacyjne. Trakty turystyczne wykonano na podstawie projektów przedstawionych przez Zakład Usług Komunalnych. Obie inwestycje sfinansowała Gmina Miasto Szczecin. Wydany został ponadto przewodnik tematyczny „Odwiedź niezwykłe miejsca. Cmentarz Centralny w Szczecinie”, który wraz z mapą opisuje oba trakty turystyczne. Przewodnik otrzymać można nieodpłatnie w centrach i punktach informacji miejskiej oraz w administracji Cmentarza. 

 

Copyright 2019 Miasto Szczecin
Kontakt