Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Przebudowa ul. Krzywoustego

W 2006 roku została wykonana modernizacja jednej z głównych ulic Szczecina. Na Krzywoustego położono nową nawierzchnię, podniesiono krawężniki i wymieniono torowiska.

Zakres prac budowlanych obejmował przebudowę ul. B. Krzywoustego wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Kościuszki oraz dodatkowo przebudowę torowiska od placu Zwycięstwa do Bramy Portowej.

Jezdnia ulicy Krzywoustego posiada po dwa pasy ruchu w obydwu kierunkach o szerokości 3,25 m każdy. Projekt obejmował także kompleksową przebudowę infrastruktury technicznej, tj.: sieci kanalizacji ogólnospławnej, sieci wodociągowej, sieci trakcyjnej oraz istniejącego oświetlenia i sygnalizacji ulicznej. W ramach przebudowy układu drogowego krawężniki jezdni ul. Krzywoustego zostały odsunięte od zabudowy, co umożliwiło wprowadzenie zieleni przyulicznej i elementów małej architektury.

W ramach projektu przebudowano zniszczone torowisko tramwajowe w systemie pozwalającym na wprowadzenie na torowisko ruchu kołowego. Dzięki temu udało się znacznie poszerzyć chodniki po obu stronach jezdni. Pozwoliło to na uzyskanie kompromisu pomiędzy utrzymaniem funkcji komunikacyjnej, a funkcją usługowo-handlową i mieszkaniową ulicy.

Na Krzywoustego po tej inwestycji jest znacznie ciszej. Udało się zniwelować hałas, który powodowały tramwaje. Wykonano małą architekturę, nasadzenia zieleni ochronnej i ozdobnej wraz z ich nocną iluminacją, podnosząc w ten sposób estetykę ulicy i wyciszając sąsiadujące z jezdnią ciągi piesze.

Wymieniona została także stara sieć kanalizacyjna i wodociągowa dochodząca do okolicznych budynków. Przystosowano jezdnię do obowiązujących norm transportowych, skracając jednocześnie czas przejazdu przez krzywoustego.

Krzywoustego w liczbach:

- długość zmodernizowanej drogi – 0, 58 km,
- długość zmodernizowanego torowiska tramwajowego – 0,78 km,
- długość wybudowanych obiektów infrastruktury ochrony środowiska – 3, 66 km,
- długość wybudowanych chodników – 1,23 km,
- liczba wybudowanych punktów oświetleniowych - 136

Zobacz jak zmienił się Szczecin przez 10 lat

Copyright 2019 Miasto Szczecin
Kontakt