Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Port Jachtowy

W Szczecinie trwa przebudowa Wyspy Grodzkiej – pojawi się na niej profesjonalny port dla Jachtów. Równie ważnym elementem będzie most, który połączy Wyspę Grodzką z Łasztownią.

Zakres inwestycji:
Wycinka drzew i krzewów jako przygotowanie terenu Wyspy Grodzkiej pod plac budowy,
• rozbiórka istniejących budynków oraz konstrukcji istniejących umocnień brzegowych planowanej do zagospodarowania części Wyspy Grodzkiej,
• podniesienie rzędnej terenu Wyspy Grodzkiej poprzez refulację,
• zabezpieczenie brzegu części wyspy ścianką szczelną od strony rzeki Duńczycy i częściowo od strony wyspy Bielawy,
• wykonanie robót czerpalnych w rejonie brzegu Wyspy Grodzkiej,
• wykonanie przewiertu na Wyspę Grodzką z nabrzeża Starówka metodą mikrotunelingu dla doprowadzenia przyłączy mediów na wyspę oraz dostosowanie komór przewiertowych mikrotunelingu na cele komór technicznych,
• budowa i rozbudowa przyłączy oraz instalacji zewnętrznych mediów,
• budowa infrastruktury technicznej na terenie Wyspy Grodzkiej,
• budowa budynku  o z instalacjami umożliwiającymi jego funkcjonowanie służącego funkcji administracyjnej, bezpieczeństwa, sanitarnej, komercyjnej, magazynowej oraz technicznej,
• wykonanie systemu automatyki pompowni ścieków i przyłączenie do sieci odbiorcy ścieków.
• wykonanie oznakowania nawigacyjnego Portu jachtowego Szczecin.

Na wyspie stanie m.in. budynek administracyjno- usługowo- techniczny. Niezbędne instalacje będą poprowadzone specjalnym mikrotunelem przez rzekę Duńczycę. Powstaną także nowe nabrzeża. Dodatkowo zagospodarowane będzie Nabrzeże Starówka znajdujące się po stronie Łasztowni. 

Prace obejmą również budowę mostu zwodzonego (pieszo-jezdnego) z Łasztowni na wyspę oraz zapory lodowej. Dla mniejszych i większych jednostek powstanie prawie 80 pomostów pływających. 

Wartość umowy wynosi 32 957 997,38. Na zrealizowanie zadania firma ma czas do 15.09.2014r.
Inwestycja jest częścią projektu: Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego – Przygotowanie Wyspy Grodzkiej pod budowę transgranicznej bazy turystyki żeglarskiej. Wartość dofinansowania z Programu Operacyjnego Interreg IVA wynosi 8.660.863,31.

Copyright 2019 Miasto Szczecin
Kontakt