Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Park przy ul. Przygodnej

Niegdyś zaniedbane miejsce, zarośnięte licznymi chwastami i wysoką trawą. Dziś
uporządkowany i zagospodarowany zielony teren rekreacyjny. Doskonałe miejsce do aktywnego wypoczynku, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Oddany do użytku w 2011 roku park przy ulicy Przygodnej znajduje się w miejscu byłej szkółki miejskiej drzew i krzewów ozdobnych. Od strony zachodniej graniczy z rzeką Bukową, gdzie biegnie główna aleja spacerowa. Od strony południowej, granica parku przebiega wzdłuż rzeki Wierzbak. Od północy teren sąsiaduje z ogródkami działkowymi.

Powierzchnia 2,2 ha została uporządkowana oraz zagospodarowana tak, by stanowić miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Szczecina. W ramach inwestycji współfinansowanej
ze środków Unii Europejskiej wybudowano tam ogrodzone place zabaw, ławeczki, stojaki rowerowe oraz siłownię pod chmurką. Oprócz tradycyjnych ścieżek zamontowano tam również drewniane kładki dla pieszych. W ramach inwestycji realizowanych w mieście, mających na celu rozbudowania infrastruktury wypoczynkowej, wykonano w tym miejscu pomosty na rzekach Bukowej i Wierzbaku, a także szlak spacerowo-rowerowy, który połączył park przy ulicy Przygodnej z parkiem przy ulicy Kutrzeby.

Teren do zagospodarowania Wykonawcy został przekazany 5 listopada 2010 roku. Koszt inwestycji wyniósł około 1,6 mln złotych.

Copyright 2019 Miasto Szczecin
Kontakt