Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Oczyszczalnia ścieków Pomorzany

W latach 2003 - 2010 w Szczecinie zrealizowany został program "Poprawa jakości wody w Szczecinie". W jego ramach wybudowano m.in. nowoczesne oczyszczalnie i pompownie ścieków oraz sieci kanalizacyjne i kolektory tłoczne.

Kluczową inwestycją w programie "Poprawa jakości wody w Szczecinie" była "Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Pomorzany wraz z gospodarką osadową".

Wybudowany obiekt jest w stanie oczyścić w ciągu 24 godzin 66 000 m3 ścieków pochodzących od ok. 300 tys. mieszkańców lewobrzeżnego Szczecina. Betonowe pale i kolumny żwirowe , wbite pod konstrukcje oczyszczalni mają długość ok. 120 km, a konstrukcje żelbetowe pochłonęły 20 tys. m3 betonu i 6 tys. ton stali zbrojeniowej. Wartość kontraktu wyniosła 49,1 mln euro, a budowa trwała 5 lat.

To jedna z najważniejszych budowli w historii miasta. Dzięki niej Szczecin znalazł się w czołówce europejskich miast w kwestii nowoczesnej infrastruktury kanalizacyjnej. Regularnie odbywają się wizyty projektantów i wykonawców instalacji tego typu. Eksploatacją obiektu zajmuje się Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 280,9 mln euro, z czego 66% pokryła Unia Europejska z Funduszu Spójności, natomiast reszta pieniędzy pochodziła z pożyczki Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Banku Ochrony Środowiska oraz z wkładu własnego ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie.

Copyright 2020 Miasto Szczecin
Kontakt