Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Obwodnica Śródmiejska

Trwa budowa szczecińskiej obwodnicy, która połączy północne i południowe dzielnice miasta, przy ominięciu centrum. Ta jedna z największych inwestycji drogowych w historii Szczecina realizowana jest w 10 etapach z czego ukończonych zostało 5.

Prace rozpoczęły się w 1998 roku. Zrealizowany fragment obwodnicy ma łączną długość około 2,6 km. Cała obwodnica będzie około 7 kilometrów dłuższa. Planowana długość to 9,2 km.
Obwodnica śródmiejska będzie składać się z dwóch części. Północnej - od ul. Rugiańskiej do ul. Wojska Polskiego ze skrzyżowaniami kolizyjnymi. Zachodniej - od ul. Wojska Polskiego do ul. Kolumba ze skrzyżowaniami bezkolizyjnymi.

Etap I
W ramach pierwszego etapu wybudowano nowy wiadukt na ul. Rugiańskiej.
Etap II
Przebudowano skrzyżowania ulic Wilczej, Komuny Paryskiej i Przyjaciół Żołnierza. Nowe rozbudowane skrzyżowanie w widoczny sposób ułatwiło ruch drogowy między Centrum, a osiedlami na północy miasta oraz Policami.
Etap III
W 2007 roku ukończono modernizację na ulicy Przyjaciół Żołnierza. Dobudowano drugą jezdnią, a wzdłuż ulicy powstały ścieżki rowerowe.
Nad ulicą znalazła się kładka dla pieszych. Ma 35 metrów długości. Jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Etap IV
W jego ramach wybudowano została nową drogę. Powstała na obszarze byłych ogródków działkowych i połączyła ulicę Przyjaciół Żołnierza z ulicą Krasińskiego. Koszt tego etapu wyniósł 17,5 mln złotych. W ramach prac wykonano także ścieżki rowerowe i postawiono ekrany akustyczne.
Etap V
Powstała nowa droga o długości 1,2 km. Przebiega od ulicy Duńskiej, przez Zakole, Chopina do Arkońskiej. Przebudowano skrzyżowania z Arkońską, Niemierzyńską i Papieża Pawła VI. Zmodernizowany został także wiadukt nad ulicą Niemierzyńską.
Etap VI
Będzie to najbardziej skomplikowany etap budowy obwodnicy. W planach jest wybudowanie drogi łączącej estakadę nad ul. Arkońską z al. Wojska Polskiego. Inwestycja wymaga przecięcia najdłuższej ulicy Szczecina - al. Wojska Polskiego. Powstanie tunel lub estakada z wielopoziomowym węzłem.

Etap VII
Podczas tego etapu zostanie wybudowany najdłuższy odcinek obwodnicy. Powstanie druga nitka ul. Twardowskiego pomiędzy al. Wojska Polskiego a ul. 26 Kwietnia. Nad ulicą Jagiellońską planowana jest budowa estakady.
Etap VIII
Podczas etapu VIII wybudowana zostanie droga łącząca ul. 26 Kwietnia i Mieszka I. Nad ulicami 26 Kwietnia i Ku Słońcu mają być wybudowane estakady.
Etap IX
Etap IX ma polegać na poszerzeniu ulicy Dąbrowskiego pomiędzy ulicami Mieszka I i Zapadłą. Pod rondem Szyrockiego najprawdopodobniej zostanie wybudowany tunel.
 

 Zobacz jak zmienił się Szczecin przez 10 lat

 

Copyright 2019 Miasto Szczecin
Kontakt